Econometrics and Operations Research

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2021

095 maastricht health campus 550x280 um

Econometrics and Operations Research е магистърска програма на английски език в университета Maastricht.

Имате ли математически и статистически умения, които искате да приложите в бизнес контекст? Искате ли да се научите да прогнозирате икономическото развитие или да създавате ИТ решения за решаване на производствени проблеми? Програмата "Иконометрия и оперативни изследвания" ви позволява да направите точно това. Иконометрията се използва във всяка област на икономиката, от бизнеса и финансите до макро- и микроикономиката. Иконометрията и оперативните изследвания се фокусират върху използването на количествен анализ за подпомагане на вземането на решения в областта на икономиката и управлението. Ще се научите да използвате техники от статистиката, математиката и компютърната наука, за да разрешите сложни проблеми за правителства, финансови институции, логистични компании и други организации.

Местоположение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Econometrics, Mathematical Economics, Actuarial Sciences, Operations Research

Основни предмети: различни за всяка специализация

Възможни кариери: в застрахователни компании, пенсионни фондове, консултантски фирми, банкиране, в големи корпорации, изследователски институти, включително на PhD позиции

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo