International Business

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2024

Какво ще научите? Тънкостите за осъществяване на международния бизнес, от най-малкия детайл до глобална перспектива. Как най-добре да управлявате своите хора и финансите? Как да птодадете своя продукт? Оценяване на продажбите и коригиране стратегията, както е необходимо.
Всички тези теми са обхванати от счетоводство до маркетинг, управление на веригата за доставки до управление на информацията. Ще научите и кои са всички личностни качества, които ще Ви бъдат необходими за да постигнете успех в международния бизнес свят: адаптивност, креативност, самоувереност и др.Тази програма е начело в холандската ранглиста година след година.

Това, което ще правите по време на обучението Ви:

- Ще работите в малки групи със студенти от цял свят;
- Учене чрез правене (Learning by doing): реална работна среда;
- Разглеждате най-новите тенденции в международния бизнес и решаване на реални случаи;
- Ще учите как да направите бизнес план, като се вземат предвид фактори като право, данъчно облагане и глобализацията;
- Ще формирате умения, които да прилагат тези знания: управление на конфликти, лидерство, работа в екип, умения за комуникация;

Програмата Ви дава възможност за специализация:

Emerging Markets: Икономическия растеж в света ще се осъществява в нарастващите икономически сили, като БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай), както и други страни в Азия, Латинска Америка, Африка и Източна Европа. Тази специализация предлага мултидисциплинарен подход към изучаването на тези развиващи се икономики и нови бизнес възможности, свързани с тяхното нарастване. Студентите от тази специалност ще научат за водачите на високия ръст на тези пазари, как те се развиват, къде ще бъдат възможностите следващия бизнес, как да се развие, как да отговоряте за управление и политически решения в тези бързо променящи с-е и понякога, нестабилни икономики.

Triple Crown accreditation
Само един процент от бизнес училищата в световен мащаб да удостоени с честта да получат акредитация: 'Triple Crown'. Академита за Бизнес на Университета Маастрихт (Maastricht University School of Business and Economics (SBE), е една от тях.
Акредитациите се присъждат от Американската AASCB, британската Амба и общоевропейска Equis, които оценяват учебните програми, организацията, квалификацията на персонала, студентите и управлението на кандидат- училищата. За SBE възпитаниците, работодателите знаят, че назначават най-добрите възпитаници.

Местонахождение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 3 години

Награди: Triple Crown accreditation

Специализации: Emerging Markets

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo