European Law School

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Програмата за европейско право (European Law School) се фокусира върху обучението на основните правни умения, като например как да се работи с нормативните материали, справочници и правна литература, по-специално в областта на европейското право, сравнителното право и европейските правни системи. Вие се ангажиратe пряко в казуси от практиката и се обучение как се водят дебати, устни презентации и аргументиране. За да се проучи всеки предмет в подробности, Вие участвате в семинарни упражнения и модулни умения, водени от членовете на международния персонал. Също така имате възможност да се срещнете с известни гостуващи професори, които могат да Ви предложат идеи в начина, по който различните правни системи работят.

Маастрихтския университет има изградена репутация в международната симулация на съдебни процеси, като печели първото място няколко години по ред. Маастихтския униерситет участва в различни симулации на съдебни спорове в Холандия и в чужбина.
В тези състезания, той редовно превъзхожда университети като Harvard University, University of New York и др.

European Law School има международна перспектива. Европейското право, Европейски правни системи и Сравнително право са основните акценти и се преподават от водещите международни преподаватели, специализирали в международното право. Някои от тях са професори гости, а други работят за Монтескьо институт (Montesquieu Institute), нов институт, които се фокусира върху работата на Европейския парламент. Legal English е естествено проучен задълбочено. Нещо повече, можете да го направите част от обучението си или на стаж в университет в чужбина.

Местоположение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 3 години

Стаж: Както и в други програми Юридическия факултет, предлага стаж за придобиване на необходимите юридически умения. Той не е задължителен, но дава възможност на студентите да придобият практически умения. Университетът предлага стаж в Европейски или международни организации, както в Холандия, така и в чужбина.

Възможни кариери: политически съветник, работа на различни нива в правителството

Условия за кандитатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo