Econometrics and Operations Research

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Бакалавърската програма Econometrics and Operations Research (School of Business and Economic) в университета Maastricht.
Осъществяване фирмите да вървят гладко. Увеличаването на печалбата по устойчив начин. Прогнозиране на финансовите тенденции. Разбиране за това как поведението на хората се отразява на пазара. Справяне с по-широки икономически въпроси и кризи. В днешната глобална икономика, суровата реалност е, че компаниите, които не се отличават по тези въпроси, просто няма как да се изкачат до върха. Как можете да се възползвате от това? Необходима Ви е солидна основа по икономика (Economics) и изследване на операциите (Operations Research), процъфтяващо поле с огромни перспективи за висшисти.
Специалността ще Ви хареса, ако ви допада идеята за комбиниране на икономиката и компютърните науки с управленски и статистически техники, за това как бизнесът да върви в правилна насока.

Това, което ще правите по време на Вашето обучение е:

  • Да решавате реални икономически и финансови проблеми, използвайки знания и умения от междудисциплинарни полета;
  • Да прилагате икономически и математически модели за проблеми като инфлация, влогове или безработица;
  • Да предлагате иновативни начини за да направите бизнеса по-ефективен;
  • Ще работите в малки групи, като ще получавате лично отношение от Вашия ментор.

Triple Crown accreditation
Само един процент от бизнес училищата в световен мащаб да удостоени с честта да получат акредитация: 'Triple Crown'. Академита за Бизнес на Университета Маастрихт (Maastricht University School of Business and Economics (SBE), е една от тях.
Акредитациите се присъждат от Американската AASCB, британската Амба и общоевропейска Equis, които оценяват учебните програми, организацията, квалификацията на персонала, студентите и управлението на кандидат- училищата. За SBE възпитаниците, работодателите знаят, че назначават най-добрите възпитаници.

Местоположение: Маастрихт

Продължителност: 3 години

Награди: Triple Crown accreditation

Възможни кариери: финасист; анализатор на икономически последици в парламента; търговки фирми (например телекомуникационни или транспортни фирми), консултации, кредитиране, академични среди;

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК. 

Logo