Research Master in Health Sciences

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2022

095 maastricht health campus 550x280 um

Research Master in Health Sciences е двугодишна магистърска програма на английски език в Maastricht University.

Изследователската магистратура Master in Health Sciences, подготвя студентите за паланиране и провеждане на изследвания свързани със здравните науки и здравеопазването.

През втората половина на първата година може да изберете една от следните специализации:

1. Clinical Epidemiology се фокусира върху честотата и разпространението на болестите в големи популации, а също се търсят и причините предизвикали ги. Изследователските теми включват въпроси като: Как може да се съдържат появата на заразни болести? Защо някои форми на рак, по-разпространени, отколкото други? Като възпитаник на тази специализация, можете автоматично да кандидатства за акредитация в Холандското- Епидемиологичен дружество като лицензиран A-клас епидемиолог.

2. Global Health фокусира върху международните измерения на здравето, здравеопазване и промоция на здравето. Освен това, глобалните тенденции се отразяват на местните здравни системи и здравеопазване. Вие ще имате допълнителни специализации през 2-рата година.

3. Health Technology Assessment- подчертава формата, функцията и прилагането на технологиите в здравеопазването, иновациите и финансирането на здравните системи.

4. Social Health Sciences- се съсредоточат върху въпроси като: Възможно здравните различия между богати и бедни да сагенетично обусловени? Как може да се мотивират хората да променят нездравословноте поведение? Каква е ролята на родителите и училището за предотвратяване (или причиняване) затлъстяване? Тази специализация е предназначен за студенти, които искат да провеждат изследвания в промоцията на здравето на хората и групите, социални въпроси около здравето и качеството на живот, както и за етични и правни принципи на здравните изследвания.

Местонахожедние: Маастрихт, Холандия

Начален месец: Септември

Продължителност: 2 години

Брой места: 50

Специализации: Clinical Epidemiology, Global Health, Health Technology Assessment or Social Health Sciences

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo