Health Education and Promotion

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2022

095 maastricht health campus 550x280 um

Магистърската програма Health Education and Promotion е на Английски език в университета Маастрихт.

Нейната продължителност може да бъде една или две години. Програмата се фокусира около разработване, оценяване, прилагане и насърчаване на здравните интервенции при различните обществени нива.

Изибирайки тази програма Вие ще се занимавате с въпроси като: Как можете да промените заобикалящата ни среда, така че да я пригодим към здравословно ежедневие? Какво можете да направите за да използвате социалните мрежи, с цел подобряване/ промотиране на здравето/ здравни навици? Ще получите отговор на въпроса, защо толкова много хора възнамеряват да направят нещо, но всъщност не успяват да го реализират? Избирайки тази програма Вие ще формирате практически умения, които ще можете да приложите във всичко, дори и в това да разработите Вашата теза в чужбина. Тази програма ще Ви даде теоретичен, практичен и междукултурен набор от инструменти, които ще Ви дадат тласък във Вашата кариера.

Промоция на здравето- дефиниран термин, от Световната здравна организация, е процесът, който дава възможност на населението да повишат своя контрол, по отношение здравословния им начин на живот и респективно да подобрят своето здраве.

Това включва:
• Здравно образование;
• Съзадаване/ подобряване на здравословната политика;
• Създаване на благоприятна среда;
• Използване на маркетингови подходи социални;

Подпомагане на хората да са здрави
Здравето е един от най-важните въпроси в живота ни. Въпреки това много хора извършват дейности, които биха могли да бъдат рисковани за тяхното здраве. И това не е лесно да се промени, тъй като лични, екологични, социални и политически фактори оказват своето влияние върху поведението на индивида. Здравното образование и насърчаване се фокусира върху развитие, оценка и изпълнение на здравните дейности, както на поведенчески, така и на екологични равнища.

Местонахождение: Маастрихт

Продължителност: 1 година (full-time), 2 години (part-time)

Начален месец: Септември

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo