Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

095 maastricht health campus 550x280 um

Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience е двугодишна магистърска програма на английски език в Maastricht University.

Този Research Магистър предоставя знания в областта на неврологията, която има за цел да повиши разбирането на триадата Mind-Brain-Behaviour (Съзнание-Мозък-Поведение). В това поле се изследва структурата, функцията, еволюцията, развитието, и патология на нервната система по отношение на човешкото поведение.

Програмата предлага 6 специализации:

1. Fundamental Neuroscience- Вие ще изучавате връзката между мозък-поведение с акцент върху клетъчно ниво, клетъчната сигнализация, пластичност, невродегенеративността, възпаление, генетика, епигенетиката.

2. Cognitive Neuroscience- При когнитивни невронауки изучавате връзката между мозък-поведение с акцент върху възприятието, вниманието, познавателната способност, и съзнанието на здравословен мозъка.

3. Neuroeconomics- Избирайки Neuroeconomics, Вие ще изучавате връзката между Мозък-поведение с акцент върху съвременните теории за икономика и изграждане на социални решения. Ще разберете неврокогнитивните корените на човешките решения в различни ситуации; индивидуални и интерактивни решения и тяхната значимост за икономиката.
Neuroeconomics е уникална програма, в Холандия, както и в световен мащаб.

4. Neuropsychology- Избирайки Neuropsychology изучавате връзката между Мозък-Поведение с акцент върху мозъчната структура и функция в болния или увреден мозък. Освен това, вие получавате задълбочени познания в неврофармакологията на поведение и интегрирате изследователските модели на познание и когнитивни нарушения, прилагани в областите на психиатрията, клинична неврология и неврологията.

5. Psychopathology- Избирайки психопатология Вие изучавате връзката Мозък-Поведение с акцент върху нарушената регулация на биологични, когнитивни и афективни процеси.

6. Drug Development and Neurohealth

Местонахождение: Маастрихт

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Определен брой места: 25

Възможни кариери: научни изследвания и политически функции в изследователски институти; работа в соматични и умствени институции; изследователски институции; центрове за образователни изследвания и консултации; застрахователни услуги; правителствени агенции; фармацевтични, хранителни и медицински индустрии.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo