Master`s Programmes

Leiden University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.06.2022

Master`s programmes на английски език в Leiden University са изключително разнообразни и могат да бъдат във следните сфери на обучение.

 • Archaeology and History
 • Behaviour and Society
 • Education
 • Exact and Information Sciences
 • Health
 • International Relations
 • Language, Literature and Communication
 • Law, Economics and Governance
 • Media, Arts and Culture
 • Natural Sciences
 • Philosophy and Religion
 • Region and Countries

Местоположение: Лайден или Хага, Нидерландия

Продължителност: зависи от магистърската степен 1, 1,5 или 2 години

 

Повече информация и условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo