Materials in Artistic Practices (MAPs)

Hanze University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 29.01.2024

Творческият процес най-често започва с любопитен изследователски въпрос и доста често завършва с материализирано заключение. Но какво всъщност се случва между процесите? Кога, защо и как се вземат решения, когато се премине от изследване към материализиране на концепции? Една идея наистина ли се нуждае от материали? Материалите наистина ли искат да станат част от вашата работа? Всъщност най-важният въпрос е дали материалите наистина имат глас в артистичните практики? Нашият фокус е върху материалите като главни герои на вашите истории. Бихме искали да разкрием съкровищата и предизвикателствата на постоянно променящия се северен пейзаж, като се фокусираме върху материалите като отправна точка за пътуване във вашата артистична практика както в контекста на изкуството, така и в дизайна.

Програмата MAPs използва холистичен подход, който надхвърля повърхността на материалите. Ние вярваме в изследването на материалните, естетически и практически свойства на материалите, като същевременно вземаме предвид техните исторически, културни, политически и екологични преплитания. Чрез практическо изследване и ангажиране с подходящи дискурси и теория ще придобиете екологична чувствителност и по-задълбочено разбиране на различни минали, настоящи и бъдещи материали. Ние вярваме в подхода на споделено знание, при който уникалните преживявания, произход и артистични практики заедно ще създадат експериментална, отворена и съвместна учебна среда. Ще работите с гостуващи лектори, художници и експерти от различни области, което ще разшири разбирането ви за възможностите на материалите и тяхното внедряване във вашата артистична практика.

Местонахождение: Гронинген, Холандия

Продължителност: 2 години

Основни предмети: Material Research; Material Archiving

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo