International Finance & Control

Hanze University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

International Finance and Control е професионална бакалавърска програма на английски език в университета Hanze.

Ролята на финансовия специалист е да очертае рисковете, да събере и оцени икономически данни, за да даде препоръки и аргументи за стратегически избори, които включват не само осъществими и устойчиви решения, но и етични. Предприятията се нуждаят от правилното финансиране и всички аспекти на бизнес организацията трябва да бъдат контролирани. Налице е нарастващо търсене на финансови специалисти, които са наясно с различията между културите и характеристиките на международната динамика и които могат да общуват помежду си. По тази причина университетът Hanze предлага тази програма по международни финанси и контрол.
 
Значителните тенденции и развития в професионалната сфера влияят върху характера на ролята на финансовите специалисти, които изискват различен набор от умения в сравнение с преди. Интернационалното развитие заедно с бързите промени в обществото, технологиите и икономиката ще създадат необходимост от проактивни, ориентирани към бъдещето финансови професионалисти, способни да извършват всеобхватни анализи и да допринасят за бизнес делата, като същевременно поддържат критичен поглед и мислене.
 
Местонахождение: Гронинген, Холандия
 
Продължителност: 4 години
 
Стаж: по време на третата година
 
Основни предмети: Management&Organization, Business Administration, Management Accounting
 
Възможни кариери: финансов контролер, кредитен консултант, специалист по планиране и контрол, инвестиционен консултант, ръководител на отдела за застраховки в банка или финансов специалист
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.
Logo