Data Science for Life Sciences

Hanze University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2024

Data Science for Life Sciences е магистърска програма на английски език в Hanze University of Applied Sciences.
Програмата е нова, първият випуск ще стартира през септември 2019 г. и е насочена към ново поколение учени, които освен че извършват изследвания, могат да улеснят и инициират иновации за индустрията на хуманитарните науки. 

В магистърската програма Data Science for Life Sciences (DSLS) ще съчетавате знанията си за хуманитарните науки с науката за данните. Вие ще работите като професионалист по новите технологии за обработка на данни, като допринасяте за иновации в здравеопазването и хуманитарната индустрия. Накратко, вие ще се превърнете в учен, който преодолява пропастта между областите на хумантарните науки и технологиите. Ще играете активна роля в осигуряването на пълното използване на данните, генерирани от експоненциалния растеж в базите данни и медицинските бази данни. Вашата роля е да бъдете в крак с новите разработки в професионалната област и трябва да знае точно как и къде може да бъде събрана и интегрирана необходимата информация, за да се постигне добре обосновано заключение за изследванията. Тази магистърска програма отговаря на нарастващото търсене на специалисти в областта на данните и е първата магистратура в университета в тази област.

Програмата е изключително практически насочена и голяма част от кредитите се получават на база реални разработки и работа по проекти, които са част от компании.

Мастоположение: Грьонинген, Холандия

Продължителност: 2 години

Кариерна реализация: Завършилите магистърската програма ще намерят работа в широк спектър от области, включително в научните изследвания, промишлеността и разработването на политики, като например: • Старши учен • Научен инженер • Био-статистик • Учен • Научен изследовател

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo