Chemical Engineering

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 1.05.2023

В магистърската програма Chemical Engineering се учите да измисляте решения за проблеми, свързани с технологията на процесите и продуктите. Образованието и научните изследвания са тясно интегрирани в тази магистърска програма, което ви помага да сте в крак с най-новите разработки в рамките на дисциплината. Запознавате се с всички най-нови инструменти и технологии, използвани от инженерите-химици. Можете да определите учебна си програма, която да отговаря на вашите собствени желания и предпочитания.

Като инженер-химик ще можете да измислите технически решения на проблеми, свързани с технологията на процесите и продуктите. При намирането на тези решения, химическите инженери работят в тясно сътрудничество с експерти от други специализации, като вземат предвид съвкупността от икономически, социални, екологични и етични аспекти.

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 2 години

Възможна реализация: Магистърската програма по химическо инженерство ви подготвя за разнообразна кариера и ви дава широки възможности, когато се сблъскате с пазара на труда. Например, можете да работите като изследовател, ръководител на изследователски екип, инженер по процеси или продукти, съветник по околната среда, асистент по политиката или лектор. Много мениджъри, работещи в химическата промишленост, имат опит в химическото инженерство. В търговията и промишлеността можете да започнете работа, в която се изискват вашите организаторски, координаторски и ръководни качества. Правителствата също наемат много инженери-химици. Например в услугите за опазване на околната среда и водните съвети, както и в здравеопазването. Дори ще намерите нашите възпитаници в дизайнерски консултации и патентни бюра.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo