Applied Physics

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 1.02.2022 / 1.05.2022

По време на обучението си ще работите върху различни и креативни проекти в области на физиката и социалните приложения, често в по-големи изследователски екипи, с други дисциплини или в силно сътрудничество с институтиции или индустрия.

Магистърската програма по приложна физика ви обучава да станете магистър по наука по приложна физика (MSc). Развивате голям опит в областта на физическите явления, нови експериментални и изчислителни инструменти и водещи технологии. Обширният и уникален практически опит, който трупате по време на обучението си, е особено полезен за намиране на работа.

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo