Innovation Sciences

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Иновациите са от решаващо значение за икономическия растеж, устойчивото развитие и благосъстоянието. И все пак много вдъхновяващи технологични идеи никога не стават успешни. Иновационните науки се фокусират върху придобиването на по-задълбочено разбиране защо това е така и как да се подобри ситуацията.

Ако се интересувате от технологии и бихте искали да приложите уменията си на по-широко, по-стратегическо ниво, тази магистърска програма по иновационни науки е идеална за вас.

В магистърската програма по иновационни науки ще се научите да разбирате и управлявате механизмите и процесите, включени в разработването и въвеждането на нови технологични опции. Ще придобиете по-добро разбиране на социално-икономическите последици от техническата промяна и ще се научите да поставяте техническата промяна в европейски и глобален контекст. Важните въпроси за учените в областта на иновациите включват:

 • Как местните или националните общества могат да създадат иновативен климат в един глобализиращ се свят?
 • Кои фактори определят дали една нова технология ще успее?
 • Как правителството и бизнесът могат да въведат иновации, които водят до устойчиво развитие?

Програмата ви учи как да анализирате, управлявате и влияете върху иновационните процеси на стратегическо ниво. Ще се научите да разбирате и управлявате механизмите и процесите, включени в разработването и въвеждането на нови технологични опции.

Специализации:

 • Глобална устойчивост
 • Иновационна стратегия и политика

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 2 години

Възможна реализация: 

Като завършил тази магистърска програма ще можете да работите в организации, работещи на границата между технологията и нейното социално приложение както в частния, така и в публичния сектор. В много случаи ще работите в интердисциплинарни екипи, състоящи се от инженери, социални учени, консултанти, политици, мениджъри, хуманитарни изследователи.

Вие също ще можете да работите в:

 • индустриални мултинационални компании като Philips, IBM и Shell
 • университети и висши учебни заведения
 • статистически институти като Евростат
 • изследователска организация като TNO
 • правителство
 • организации с нестопанска цел като Червения кръст или Oxfam.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo