IELTS Mock Exam - Пробен изпит (90 лв)

Сертификатът по английски IELTS е неотлъчна част от една кандидатура за Холандия, а по-добрият резултат помага за приема. 

За учениците, които няма нужда от пълния курс за подготовка за IELTS, UNIFY организира IELTS Мock Exam (Примерен тест), който цели да ви запознае с формата на изпита и да даде ориентация и нужния опит за успех на всеки един от четирите критерия - Listening, Reading, Writing и Speaking. 

Примерният тест се прави изцяло дигитално, като Speaking компонентът се прави в Zoom с преподавател по IELTS, който дава консултация и обратна връзка за подобрение, а не само вашия резултат. 

Спрямо изкарания резултат на примерния тест, може да се ориентирате дали да се явите директно на изпита или да задълбочите подготовката си. 

Цена: 90 лв. 

Дати: спрямо желанието на ученика

За записване, моля регистрирайте се тук. 

Logo