Истината за университетите в Холандия

17.01.2020
Истината за университетите в Холандия

Тъй като напоследък получаваме много въпроси относно бакалавърските дипломи в Холандия и тяхната акредитация, решихме да дадем малко пояснение по темата. Разграниченията между двата вида университети често остават неразбрани, а грешна информация от невещи източници допълнително допринася за объркването. От 10 години насам, UNIFY е единственият специализиран български консултант за образоване в Холандия, а информацията черпим директно от източника – холандското министерство на образованието, както и институциите, които се асоциират с него.

В Холандия съществуват два вида университета – университети по приложни науки и изследователски университети.

Университетите по приложни науки (HBO) подготвят студентите си за кариерно развитие в избраната от тях професионална сфера, като фокус на обучението им е разработката на проекти към реални компании, работа в екип, симулираща реална работна среда, задължителен 6-месецен стаж, както и изучаването на теория, която се прилага към реални проблеми в индустрията, с цел разрешаването им. 

Изследователските университети (WO) са известни като теоритични университети, чиято цел е да развиват научно-изследователската дейност и да наблягат на академични знания и самоподготовката. Фокусът пада върху изследването и съставянето на статистически проучвания, които всеки университет е длъжен да публикува. Колкото повече такива проучвания са публикувани и цитирани като източници, толкова по-висока е класацията на дадения университет. Изготвянето на научни проучвания дава една добра теоритична подготовка на студентите и ги учи да събират и анализират статистически данни в избраната от тях сфера. 

Source: TU Delft 

След като завършат, студентите и от двата вида университета получават равноправни дипломи – Bachelor of Arts или Bachelor of Science, в зависимост от изучаваната програма, а за да започнат да работят, студентите от изследователските университети често трябва да изкарат стаж в реална компания след като завършат.

 (Nuffic, 2020)            

 

 

 

 

 

Source: NUFFIC 

Възоснова на европейските и холандските квалификационни фактори, бакалавърските дипломи от приложните и изследователски университети се равняват на ниво 6, а магистърските програми от двата типа университети – на ниво 7, както може да видите и в таблицата изготвена от NUFFIC.

Можем ли да запишем магистратура след бакалавърска програма в Холандия?

Да, може да продължите с магистратура навсякъде. Приемът за магистратура във всички останали държави е директен. За Холандия има няколко варианта: 

От приложен в приложен:

Ако магистърската програма, която студентите искат да запишат не е близка до бакалавърската им програма, приемът е почти невъзможен.

Ако магистърската програма е близка до бакалавърската - приемът е директен. 

От приложен/изследователски в изследователски:

Ако магистърската програма, която студентите искат да запишат, не е близка до бакалавърската им програма, приемът е почти невъзможен.

Ако се доближава, в повечето случаи е нужен така нареченият “pre-master”. Може да бъде кратък (2 или 3 предмета за подготовка към магистратурата) или максимум 1 година (когато трябва да се покрият повече предмети). Най-често включва курсове по статистика и изследователски методи, които не се учат в приложен университет, а са важна основа за научна дейност. Ако бакалавърската диплома е от изследователски университет, всяка кандидатура се разглежда индивидуално. При близки специалности, често приемът е директен. 

Ако сте студент в приложен университет и искате да запишете магистратърска програма, близка до тази от бакалавъра ви в изследователски университет, е напълно възможно да покриете предметите за pre-master и по време на  бакалавърската си степен.

Акредитирани ли са дипломите и от двата типа университети в Холандия?

Всички програми в приложните и изследователски университети в Холандия са акредитирани, а повече информация за това може да получите и на сайта на NVAO (Холандската организация по акредитация на институциите за висше образование). Всички университети, на които ние от UNIFY сме официален представител, са държавни, акредитирани, даващи диплома бакалавър и се управляват от Министерството на Образованието в Холандия. 

Каква е реализацията след дипломиране?

Има редица примери с успели хора, завършили университети по приложни науки, както и такива, които са завършили изследователски университети. Задължителният стаж, който е част от всяка една програма в университети по приложни науки, дава чудесен старт в кариерното израстване, представително CV, включващо натрупан опит още преди дипломиране. Всичко това води до лесна и бърза реализация, тъй като в днешно време работодателите ценят най-вече професионалния опит на кандидатите. 

Като пример, може да дадем бившия генерален управител на Rabobank и настоящ кмет на холандския град Хелмонд - Ели Бланксма-ван ден Хювел; Микулаш Войтек – Директор на Finance & Reporting отдел в Audi AG, както и Пиетер Елберс – Главен Ръководител (CEO) и Председател на холандската национална авиолиния KLM. Те са само някои от редицата преуспели личности, завършили най-големия университет по приложни науки - Fontys University of Applied Sciences. 

Ако имате въпроси относно разликата между двата вида университети или желаете да кандидатствате в Холандия, не се колебайте да ни потърсите на имейл info@unify.bg и телефони +359877770740 / +359877778990 за офис София, както и info-varna@unify.bg и телефони +359888772779 / +359885577750 / +359877777651 за офис Варна. Час за безплатна консултация може да си запишете и чрез нашия сайт.

 

Logo