River Delta Development (MSc)

HZ University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Master of River Delta Development (MSc), Velp, Netherlands 2022

River Delta Development (MSc) е магистърска програма на английски език между университетите HZ, VHL и Rotterdam.Трите университета по приложни науки се стремят да осигурят висококачествено образование, което да ви подготви за непрекъснато променяща се работна среда и да бъде тясно свързано с професионалната практика и практическите изследвания. Фокусът е те да ви помогнат да се превърнете в посредник за промяна в международните райони на делтите на реки.

Тази магистърска програма обучава студентите да улесняват промяната на речните делти. Навсякъде по света урбанизацията и изменението на климата засягат тези плодородни, екологично ценни райони. Предизвикателството е да се намали уязвимостта на речните делти, като същевременно се увеличат възможностите за здравословно икономическо и екологично развитие. В програмата River Delta Development тези процеси се разглеждат като преходи: прогресивни, сложни промени и корекции в системите на речните делти, които изискват професионалисти, които могат да се намесят ефективно. Тези преходи изискват иновативни, мултидисциплинарни и холистични решения. Необходими са разнообразни делта професионалисти, които имат не само познания за системите на речните делти (брегове, морета и реки), но и най-новите разработки, но също така притежават необходимите изследователски и комуникационни умения, за да допринесат значително за тези преходи. Основната тема на тази програма по развитие на делтата е: промяната на делтата: от мащабното управление към устойчивото адаптиране.

Местонахождение: Мидълбург и Ротердам, Холандия

Продължителност: 2 години

Основни предмети: System Analysis, Research, Insight into Coastal Systems, Insight into Fluvial Systems, Insight into Urban Systems

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

What is Water Management? Water Management at HZ 

Logo