Graphic Design

Willem de Кooning Аcademy

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Департамента по Graphic Design в WdKA учи една нова генерациа на дизайнери, които са заинтересувани, критични, искат научават нови неща и могат да свържат наученото с обществото и клиенти от артистична и независима позиция. Ние обучаваме ученици, които чрез изследване на проблемите и силата на графичния дизайн могат да се свързват към социалните, културните, политическите, комерсиалните и технологични проблеми в обществото днес.

Графичните дизайнери трябва да общуват. Да предават форма на информацията в думи и образи, да разказват история на специфична аудитория като използват различните медии. Като проектират самоличност и се свързват с други потребители. Вие трябва да можете да изградите присъствие навсякъде където това е необходимо.

Местоположение: Ротердам, Нидерландия

Продължителност: 4 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo