Technical Computer Science

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2022

UTWENTE
 
Бакалавърската програма, Technical Computer Science, е тригодишна програма в университета Твенте, изцяло ориентирана на Английски език.
 
Програмата, Technical Computer Science, е предизвикателна от научна гледна точка, тъй като основно се фокусира върху информация и системи. Именно когато мислите за информация, има много варианти и начини, чрез които бихте могли да обработите голямо количество информация. Относно системите, обикновено на преден план изниква мисълта за компютри и интернет, но също така става дума и за интеракцията между системи (като роботи) и хора. От една страна Вие ще изучавате фундаментални концепции, но от друга Вие ще се научите и как да прилагате тези концепции на практика по такъв начин, който да осигурява заетост на хората. Това включва сферите на туризма, бизнеса, здравеопазването, средата, политиката или свободното време. В днешно време доста трудно ще намерите сфера, в която компютъра не играе роля.
 
Програмата Technical Computer Science, е разделена на проекто-ориентирани теми и модули. Всеки модул се „върти“ около изследователски проект със специална насоченост и това е основната точка. Освен това през третата година от Вашето обучение, Вие ще можете да избирате предметите, които бихте искали да изучавате. Те биха могли да бъдат в сферата на компютрите и технологиите или пък в коренно различна- така Вие получавате широка перспектива от гледна точка на това, какви знания да формирате. Това ще Ви напрви мултидисциплинарен професионалист и чудесен колега.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.
 
 
 
Logo