Theology

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

 

Теологията е програма в която ще изучавате в дълбочина човешките връзки и взаимоотношения, философията и всичко свързано с Християнската вяра и доктрина. Ще можете да научите Гръцки, Латински и Hebrew  за да можете да четете текстове в оригинал.Програмата е с  добре балансиран учебен план с библейска екзегеза, история на църквата, систематично богословие, духовност и практическо богословие. Също така е свръзана  и с други дисциплини като социология, психология и религиозни изследвания.

Основни предмети : 

  • Greek 1 
  • Theological Seminar
  • Bible and Exegesis (Introduction)
  • History of Church and Theology (Introduction)
  • History of Philosophy
  • Comparative Religion  
  • Fundamental Theology and Dogmatics
  • Moral Theology; Antropological Foundations  
  • Spirituality (Introduction) 
  • Systematic Philosophy

 

Местоположение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 3 години

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo