Global Law

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Global Law e тригодишна бакалавърска програма на английски език в Tilburg University.


Тази бакалавърска програма предлага уникален образователен опит. В нея ти ще работиш заедно с твои състуденти от целия свят, и ще получаваш инструкции и наставления от най-добрите изследователи и преподаватели в сферата на правото, които имат задачата да развият твоите способности за научни изследвания. След завършването на тази програма, ти ще имаш компетенциите на специалист по глобално право, които са много търсени в ерата на глобализма.

Ако изберете да учите Глобално Право в Тилбург, това ще ти даде възможност за кариера в големи организации по целия свят. Академията по Право в университета в Тилбург е една от най-големите по право в Холандия.

В тази бакалавърска програм се изучават всички традиционни теми, изучавани в правото, но са поднесени на студентите от глобална перспектива. Ти ще придобиеш академична дълбочина на знанията си и в същото време ще се научиш как да разрешаваш международни конфликти.Ти ще се научиш как да ползваш не само специфичното за всяка страна национално право, но и ще можеш да търсиш решения от страна на международното право. Тази програма ще ти помогне да придобиеш повече знания и разбиране за същноста на правото и неговите основни принципи. След завършването на програмата ще получиш диплома Bachelor of Laws (бакалавър по право).

 

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Business for Lawyers, Public International Law, Corporate Law, Criminal Justice, Tax Law

Възможни кариери: в международни организации, в публичния сектор или в академични среди

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo