Molecular Sciences

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2023

Магистърската програма Molecular Sciences в Radboud University Ви предоставя изключителен набор от инструменти за Вашето бъдеще. Програмата е тясно свързана с research Institute for Molecules and Materials (IMM). Нейната мисия е фундаменталното разбиране, дизайна и контрола на функционирането на молекулите и материалите. Институтът (IMM) се отличава със своите високи постижения и същевременно обучава следващото поколение лидери в областта на науката и предприемачеството. Изследванията в IMM кондензират отделните въпроси на науката свързани с химеческата биология и се основават на нови теоретични, синтетични и спектроскопски методи. Целта на института е да се проучат нови пътища, преминаващи от синтеза и растежа на дизайна, строежа на молекулярните конструкции, и материали към специфични, и желани свойства. Сътрудничеството между химици, биолози и все повече биолози, прави този институт уникален в Световен мащаб. Това е и тайната на успеха на IMM..

Вие ще учите в малки групи и ще контактувате директно и свободно с членовете на екипа. В допълнение, университетът разполага с отлични студентски условия, като високо-технични лаборатории и библиотеки.

Програмата предлага следните специализации:

Chemistry of Life: Вие ще научите как да използвате органичната химия за да разбирате живота на молекулярно ниво и как да взаимодействате с него.
Избирайки тази специализация, ще можете да проведете своите изследвания в следните направления:

- Доставка на лекарства чрез нанокапсули;
- Разработване хидрогелове за заздравяване на рани;
- Проектиране на нови отзивчиви, биосъвместими материали;
- Разгадаване на структурата и функцията на протеините.

Molecular Chemistry: Специализацията подхожда на студенти по химия, със засилен интерес по Физика и репсективно студентите по Физика, които имат желание да се фокусират върху химичните аспекти. Примерите за това са самоорганизация на сложни молекулни системи, структурно-функционални връзки на наноструктурирани материали или фундаментално разбиране на структурата на молекулите и начина, по който те си взаимодействат. Това включва теоретичните умения, както и употребата, и разбирането на напредналите спектроскопични инструменти за да успеете да вникнете в структурата и динамиката на молекулите и материалите.

Medicinal Chemistry: Проучете всички етапи от разработването на лекарства (откриване, проектиране, разработване, целенасочена доставка), включително фазите на лекарствената активност, свързани с формулировката на лекарството, анализ на неговата токсичност и разбиране на неговата фармакокинетика и динамика.

Physical Chemistry: Тази специализация има за цел да разгадае свойствата на молекулите и материалите в големи подробности, чрез разработване на теория и физическа апаратура за напреднали спектроскопски експерименти.

Science in Society: Науката и технологиите влияят фундаментално на обществото. Обратното също е вярно: обществото формира начините, по които се развиват науката и технологиите. В тази специализация вие ще станете строител на мост между науката и обществото.

Science, Management, Innovation: В тази специализация ще придобиете опит в обществените предизвикателства, ще работите по целите за устойчиво развитие (SDG) и ще научите способността да говорите на езика на политиката и бизнеса.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Специализации: Chemistry for Life; Molecular Chemistry; Physical Chemistry; Science in Society; Science, Management, Innovation.

Възможни кариери: Мениджър/изследовател в бизнеса.

Награди: За втора поредна година, програмата е обявена за номер едно от Keuzegids Masters 2014.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo