Business Administration

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

The Radboud University Medical Center Study Scholarship Fund - Opportunity  Forum

Business Administration е едногодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Тази програма по бизнес администрация - за разлика от други подобни програми - подчертава социалните процеси, които представляват организациите. Как социалните процеси определят начините, по които организациите и управленията действат? С тази програма ще може да разбереш значението на доброто управление и това как да увеличиш производителността на организации от всякакъв вид.

Програмата предлага 9 специализации, от които трябва да избереш една още в момента на кандидатстване: Business Analysis and Modelling; Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management; Innovation and Entrepreneurship; International Business; Marketing; Organizational Design and Development; Strategic Human Resources Leadership; Strategic Management; European Master in System Dynamics.

Business Analysis and Modelling се фокусира по-специално върху отговорното вземане на решения. "Отговорност" се отнася до най-малко два аспекта на вземане на решения: аналитичен аспект (например това да бъде направен качествен анализ на проблемите) и социалния аспект (да се придържаш към правилните процедури за вземане на решения, консултации и участя на съответните заинтересовани страни).

Програмата Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management съчетава множество специализации в областта на бизнес администрацията и политическите науки. В тази програма ще научите за ролята и функцията на пола и разнообразието на работното място, свързвайки случващото се в организациите с основните процеси на власт в политиката и обществото.

Програмата Innovation and Entrepreneurship се фокусира върху иновациите и предприемачеството извън организационните граници. Ще научите за процесите за идентифициране на идеи за иновации, управление на иновации и проекти за развитие на бизнеса, разработване на бизнес план или анализ на бизнес модели и стратегически сценарии.

Marketing се фокусира върху развитието и поддържането на отношения със стари и нови клиенти в националните и международните пазари. След приключване на програмата, ти ще можеш да отговоряш на въпроси като: Какво точно е пазарно ориентирана организация и как се създава такава организация? Възможно ли е да се установят отношения с клиенти, използващи марки и ако да, как? Каква е ролята на пазарната ориентация в развитието на истински иновативни продукти? Каква е ролята на глобализацията в горните въпроси?

Магистърската специализация Organizational Design and Development (OD & D) се фокусира върху организационна инфраструктура и нейното въздействие върху социалната среда. В тази специалност ти ще имаш възможност да се научих как да подобриш или създадеш организационна инфраструктура на дадена компания и да знаеш как ще въздейства тя на социалната среда.

Целта на специализацията, Strategic Human Resources Leadership, е да те запознае с най-важните понятия и теории в управлението на човешките ресурси; да те запознае с модерните практики за управление и консултиране в областта на човешките ресурси; да ти даде възможност да развиеш умения за провеждане на независими изследвания в областта на управлението на човешките ресурси.

Специализация Strategic Management ще те научи как да прилагаш различни теоретични рамки, модели и инструменти в описването и анализирането на влиянието на различните заинтересовани страни. Също така ще се запознаеш с основните предположения и изследователските перспективи в областта на стратегията.

В специализацията European Master in System Dynamics ще се научите как да изградите модел на системна динамика, как да го приложите към различни сложни проблеми от реалния живот и как да улесните процеса на изграждане на модела по такъв начин, че да може да се постигне стратегическа промяна и да се наложат нови политики и регулации.

Местоположение: Наймейхън, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Business Analysis and Modelling, Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management, Innovation and Entrepreneurship, International Business, Marketing, Organizational Design and Development, Strategic Human Resources Leadership, Strategic Management; European Master in System Dynamics.

Основни предмети: Marketing, Strategy and System Theory, Organization Design and System Theory, Strategic Human Resource Management and Business Analysis for Responsible Organizations.

Възможни кариери: След завършване може да работиш в консултативните бюра или отделите за стратегическо планиране на големи компании, може да бъдеш управител в международни компании, бранд мениджър, продуктов мениджър, консултант по мениджмънт, акаунт мениджър, бизнес анализатор, изследовател и ръководител.

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo