Business Administration

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2021

Business Administration е едногодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Тази програма по бизнес администрация - за разлика от други подобни програми - подчертава социалните процеси, които представляват организациите. Как социалните процеси определят начините, по които организациите и управленията действат? С тази програма ще може да разбереш значението на доброто управление и това как да увеличиш производителността на организации от всякакъв вид.

Програмата предлага 8 специализации, от които трябва да избереш една още в момента на кандидатстване: Business Analysis and Modelling, International Management, Marketing, Organizational Design and Development, Strategic Human Resource Management, Strategic Management, Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management, Innovation and Entrepreneurship

Business Analysis and Modelling се фокусира по-специално върху отговорното вземане на решения. "Отговорност" се отнася до най-малко два аспекта на вземане на решения: аналитичен аспект (например това да бъде направен качествен анализ на проблемите) и социалния аспект (да се придържаш към правилните процедури за вземане на решения, консултации и участя на съответните заинтересовани страни).

Програмата International Management (IM) има за цел да научи студентите самостоятелно да използват научни методи за да правят изследвания в международен контекст и да решаванат сложни проблеми, свързани с управлението в международна среда.

Marketing се фокусира върху развитието и поддържането на отношения със стари и нови клиенти в националните и международните пазари. След приключване на програмата, ти ще можеш да отговоряш на въпроси като: Какво точно е пазарно ориентирана организация и как се създава такава организация? Възможно ли е да се установят отношения с клиенти, използващи марки и ако да, как? Каква е ролята на пазарната ориентация в развитието на истински иновативни продукти? Каква е ролята на глобализацията в горните въпроси?

Магистърската специализация Organizational Design and Development (OD & D) се фокусира върху организационна инфраструктура и нейното въздействие върху социалната среда. В тази специалност ти ще имаш възможност да се научих как да подобриш или създадеш организационна инфраструктура на дадена компания и да знаеш как ще въздейства тя на социалната среда.

Целта на специализацията, Strategic Human Resource Management, е да те запознае с най-важните понятия и теории в управлението на човешките ресурси; да те запознае с модерните практики за управление и консултиране в областта на човешките ресурси; да ти даде възможност да развиеш умения за провеждане на независими изследвания в областта на управлението на човешките ресурси;

Специализация Strategic Management ще те научи как да прилагаш различни теоретични рамки, модели и инструменти в описването и анализирането на влиянието на различните заинтересовани страни. Също така ще се запознаеш с основните предположения и изследователските перспективи в областта на стратегията.

Местоположение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Business Analysis and Modelling, International Management, Marketing, Organizational Design and Development, Strategic Human Resource Management, Strategic Management, Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management, Innovation and Entrepreneurship

Основни предмети: Marketing, Strategy and System Theory, Organization Design and System Theory, Strategic Human Resource Management and Business Analysis for Responsible Organizations.

Възможни кариери: След завършване може да работиш в консултативните бюра или отделите за стратегическо планиране на големи компании, може да бъдеш управител в международни компании, бранд мениджър, продуктов мениджър, консултант по мениджмънт, акаунт мениджър, бизнес анализатор, изследовател и ръководител.

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

 

 

 

 

 

Logo