Health Professions Education (MHPE)

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

095 maastricht health campus 550x280 um

Master of Health Professions Education (MHPE) е двугодишна програма нa английски език.

Здравните специалисти играят важна роля по отношение превенция, лечение и лекуване на определена болест, както и за поддържане на здравето на различните обществени нива. От изключителна важност е да се гарантира, че тези, които обучават медицинските специалисти, също така създават ефективни образователни програми, чиято цел е да доведат до висококачествени здравни услуги.

Магистратурата Health Professions Education (MHPE) формира знания и умения, необходими за кариера в здравните професии, образованието и научните изследвания.

Цели на Магистърската програма:

Основните цели на програмата са здраво свързани/вкоренени с образoвaтелната теория. От студентите се изисква непрекъснато да използват теоретичните си познания справяйки се/ работейки с автентични образователни проблеми. По-голямата част от случаите, които са използвани в програмата са извлечени от професионалната среда на студента. Проучване на връзката между образователната теория, изследванията и образователната практика е важна част от магистратурата Health Professions Education.

Магистратурата е подходяща за  специалисти от различни образователни, професионални и културни среди, които са придобили своето образование, в родина си, в различни направления- здравни науки, медицина, такива които са се обучавали за сестри, физиотерапия, стоматология, фармация, логопедична терапия.

Местонахождение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Такса: 14,400 евро, като има възможност за разсрочено плащане на две вноски по 7,200.

 

Logo