Health Food Innovation Management

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2022

095 maastricht health campus 550x280 um

Програмата Health Food Innovation Management Ви подготвя да навлезете в процеса на иновации в хранително-вкусовата промишленост, със специален акцент върху подобряването на здравето и здравословно поведение- храненето, чрез разработване на търговски нови хранителни концепции. Тази програма ще запълни нуждата от професионалисти, които имат опит за правилно тълкуване на данни
Днес, лошото хранене, често в комбинация с неактивен начин на живот, са известни фактори свързани с различни хронични заболявания, като затлъстяване, сърдечно заболяване и диабет. Хранителното здравеопазване се превърна в основен двигател на иновациите в хранително-вкусовата промишленост.
Програмата Health Food Innovation Management има за цел да развие умения в студентите, които ще им помогнат да изпълняват важни роли в бизнеса на здравословното хранене и разработването на солидна база за заетост в областта на изследванията.

Местонахождение: Венло, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo