Medical Engineering

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Съвременните технологии се превърнаха в неразделна част от клиничната практика. Лекарите използват модерно оборудване и хирургични техники и разчитат на системи за подкрепа на клиничните решения за диагностика и лечение на пациенти. Не би било възможно да се използва цялата тази най-съвременна технология в клинични условия без инженери да интерпретират, разработят и прилагат новите техники по начин, ориентиран към пациента.

Медицинските инженери са неразделна част от екипите за лечение в болниците и могат да служат като връзка между болници, академични изследователи и бизнеса. Магистърската програма по медицинско инженерство ви обучава да станете медицински инженер, който може да изпълнява важна роля във всяка клинична среда.

Тази магистърска програма се предлага от TU/e заедно с университета в Maastricht и MUMC+.

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo