Computer Science and Engineering

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2022

Като студент по компютърни науки и инженерство научавате основните принципи и методи за разработване на софтуерни системи и уеб услуги. Ще можете научно да разсъждавате за правилността и ефективността на програмите, използвайки формални математически методи. Ще знаете как да доразвиете технологията и софтуера, който е в основата на интернет. В допълнение към разширяването на вашите знания и умения, ще научите и как да ги прилагате за решаване на конкретни проблеми.

Специалността „Computer Science and Engineering“ е съставена от редица учебни траектории. Всяка траектория включва редица свързани курсове, обхващащи конкретна област. Ето и някой от тях :

Theory and Algorithms 

 • Logic and set theory  
 • Data structures 
 • Discrete structures 
 • Automata, language theory and complexity 
 • Algorithms 
 • DBL Algorithms (elective within the major) 

Software development 

 • Programming 
 • Programming methods 
 • Software specification  
 • DBL Software engineering (final project) 

System architecture and networks 

 • Computer systems 
 • Computer networks and security 
 • Operating systems  
 • DBL Embedded systems (elective within the major) 

Information systems 

 • Data modeling and databases 
 • Process modeling and simulation
 • DBL Process mining (elective within the major)

Web technology 

 • DBL Web technology and human-technology interaction 
 • DBL App development (elective within the major) 

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 3 години

Срок на кандидатсване: 15.01.2022

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo