Innovation Management

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 1.05.2023

Иновациите са от съществено значение за конкурентната позиция на компаниите. Чрез разработването на желани нови продукти и услуги, иновациите помагат за спечелването на нови клиенти и укрепват лоялността на съществуващите. Стартиращите предприемачи помагат да се отговори на нуждите на клиентите по изцяло нови начини. Много нови продукти и бизнеси обаче се провалят или не дават очакваните резултати, защото конкурентната среда е динамична и неструктурирана, което увеличава грешните управленски избори.

Дисциплината за управление на иновациите съдържа количествени и качествени теории, инструменти и техники, за да направят бизнеса и предприемачите по-иновативни, както и по-успешни в своите иновационни дейности. Ключовите аспекти включват:

  • Разработване на нов продукт
  • Стратегически маркетинг
  • Управление на продажбите и следпродажбеното обслужване
  • Бизнес разузнаване
  • Отворена иновация
  • Предприемачество

Магистърската програма за управление на иновациите предава научни теории, инструменти и техники за управление и подобряване на иновациите както в рамките на компаниите, така и между тях. Ще научите как да прилагате събраните знания в промишлени приложения и ще изпитате какво означава сами да провеждате изследвания. Ще получите нови прозрения и ще се научите да прилагате придобитите знания в много проекти. Това изисква комбиниране на мултидисциплинарни теоретични рамки с количествени (математически/статистически) или качествени (интервю/базирани на текст) методологии.

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 2 години

Възможна реализация: 

Като завършил ще бъдете добре подготвени за широк спектър от позиции и кариери. Например, можете да работите като мениджър за продуктово развитие в производствена или обслужваща компания, като мениджър покупки и запаси, като стратегически консултант, бизнес разработчик, маркетинг мениджър, мениджър R&D, мениджър ключови клиенти, бизнес анализатор или като съюз мениджър. Стартиране на собствена компания или кариера в изследователската дейност също са сред опциите.

Програмите за управление на иновациите са проектирани по такъв начин, че да увеличат шансовете ви да намерите вълнуваща работа в малки и средни предприятия (МСП), както и големи, мултинационални компании като Philips, Canon, ASML, Vanderlande, VDL, Unilever, DSM и т.н.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo