Embedded Systems

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 1.05.2022

Можете да откриете вградени системи в много от продуктите, които използваме всекидневно, от телевизори до копирни машини. Комбинацията от компютърни науки (софтуер) и електротехника (хардуер) в тези видове оборудване изисква интегриран подход към процеса на проектиране. Това, от своя страна, изисква нов тип инженер, който има познания както за софтуер, така и за хардуер.

Акцентът на тази магистърска програма е върху проектирането на ефективни и надеждни системи. За да изградите надеждни протоколи за поведението на сложни софтуерни системи, трябва да имате познания за алгоритми, производителност, хардуер и методи за проектиране и документиране. Всички тези теми са обхванати като част от тази програма. Също така се нуждаете от разбиране за променливостта и поддръжката на тези протоколи - аспекти, които са обхванати в задължителния елемент на програмата.

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo