European Studies

Zuyd University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2020

Имате ли интерес към културни, политически, исторически и социални аспекти на Европа? Искате ли да общувате свободно на различни европейски езици? Европейските изследвания се фокусират върху по-широк кръг от теми, които са свързани с Европа като комуникация, култура, право, политика, маркетинг и чужди езици.

В наши дни се разширява търсенео на международни работни кадри, както и международните мазари на труд. Все повече хората работят в международна среда и международна компания. За това благоприятестват и свободното говорене на редица европейски езици. Прогрмата по Европейски изследвания е изцяло на английски език и подготвя студентите за международния пазар на труда, както и предлага международно обучение в развиващата се европейска среда. 

Това е перефектната програма, която ще ви подготви за стартиране на успешна кариера в международна работна среда. Основният фокус на четиригодишната програма е  широкият спектър от предмети, свързани с Европа. Това са: Комуникации, Култура, Право, Политика, Маркетинг и Чужди Езици.

236 x 118 Studenten European studies3

Местоположение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 4 години

Основни предмети: Communications, Culture, Law, Politics, Marketing, Foreign Languages

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 


 
 
Logo