International Business

Zuyd University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2024

International Business е бакалавърска програма на английски език в университет Zuyd.

Ако имате интерес към завладяваща и предизвикателна работа, която включва международни контакти и бизнес връзки с цял свят, то тогава програмата International Business ще бъде перфектия старт и отправна точка за стартиране на международна кариера.

International Business е четиригодишна програма, която се фокусира върху предмети, които са свързани с развиването на бизнес в международна среда. Част от тези предмети са: Маркетинг, Мениджмънт, Финанси, Икономика, Право и Чужди езици.

Програмата е комбинация между Международен Бизнес и Езици (International Business and Languages) и Международен Бизнес и Мениджмънт (IBMS). International Business e част от факултета по Международен Бизнес и Комуникации.

Четиригодишната програма по международен бизнес включва и възможността за Pre-master. Pre-master е с продължителност от един семестър и се предлага като свободно избираем предмет. Успешното изкарването на Pre-master по време на програмата по International Business в Zuyd UAS ви позволява директен прием в голям брой магистратури в Maastricht University и други изследователски университети в Нидерландия.

Местоположение: Маастрихт

Продължителност: 3 или 4 години

Език: Обучението е на английски език, като се учи и допълнителен чужд език.

Стаж: Да

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo