Scientific Illustration

Zuyd University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Една картина казва много повече от хиляди думи ...

Не е изненадващо, че в биомедицинските науки всекидневно  се създават илюстрации, които позволяват комуникация между учител и студент или лекар и пациент. Изкуството и науката се събират в програмата научна илюстрация.

В тази двугодишна програма ще се имате възможността да правите точни визуализации на теми от клиничната, медицинската и биологичната област. Получавате умения за използване на широка гама от традиционни и цифрови техники за визуализация. Тази програма е уникалена в Европа!

Учебната програма е в три направления:

- Хора

- Животни

- Хирургия на животните и човека

Като всяка една от темите се състои от три до пет компонента и всеки компонент включва една или повече задачи, които разглеждат различни аспекти на научната илюстрация.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo