Water Management

HZ University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Water Management | Online Information Session | HZ University of Applied  Sciences - YouTube

Water Management е професионална бакалавърска програма на английски език в университета HZ University, която предлага обучение в сферата на управлението на водните ресурси.

Водата е едно от най-важните вещества на нашата планета. Тя е от съществено значение за много от нещата, от които се нуждаем и се радваме в живота: храна, транспорт и отдих, но управлението й също може да създаде някои сериозни предизвикателства. По цял свят мениджърите на водите се борят със суши, наводнения, покачване на морското равнище, прекомерен риболов, замърсяване и много други рискове, както за нашата естествена среда, така и за обществото ни. Бизнесът и индустрията имат много въпроси относно пречистването на отпадъчните води и рециркулацията на водните ресурси. Има повишено внимание към водната верига: събиране, доставка, използване, повторна употреба и освобождаване. Заради смяната на климата, вали все повече и повече в някои региони и за да се разпредели това количество вода е необходимо да се смени изцяло водната система, което се реализира с помощта на пространствено планиране.

Основните проблеми, които възникват в сферата на водните ресурси, са замърсяването на водите, покачването на морското равнище, прекомерения риболов, наводненията и ежегодното намаляване на водните ресурси на планетата. На национално и международно ниво липсват експерти, които могат да разрешават тези проблеми. Към 2020 година се очаква индустрията по делта технологии да има нужда от около 10 000 работници. За съжаление, също така се очаква, че ще има недостиг на специалисти, които да работят в сферата, който се оценява на 16%.

В световен мащаб програмите по управление на водните ресурси привличат все повече и повече внимание. Европейската Рамка за Водна Директива (European Water Framework Directive) е много важен двигател за промените върху управлението на водните ресурси на национално ниво. Тази директива е построена на принципа на трансграничното управление на речните басейни. Мениджърите на водни ресурси трябва да променят своите начини на работа за да се впишат в стандартите на тази директива и затова трябва да насочат своето внимание към важните компоненти на водните басейни като растителност, водорасли, макро флора и риби.Освен това, директивата очаква експертите да взимат активно участие в изграждането на обща визия и план за работа. Освен към промените в глобалния климат, вниманието в директивата трябва да е насочено също така към възможните рискове от наводнения, и от друга страна, възможният дефицит на вода.

Програмата по управление на водните ресурси изучава широк спектър от дисциплини като уникалното на програма е, че студентите се запознават еднакво добре и с морските води и със сладките води. Програмата е уникална също с това, че студентите се запознават и с екологията на водните басейни, и с техниките на водните басейни (хидравликата). HZ има установени работни отношения с професионалисти във водния сектор. Ще работите върху практически задачи, предоставени от компании или изследователски институти, още от първия ден на вашето обучение. Това е изключително важно, тъй като ще ви подготви напълно за вашата кариера. Ще бъдете обучени с най-новите знания в областта и ще се научите как ефективно да съчетавате теорията и практиката. Още от самото начало ще работите върху случаи от реалния живот, откривайки вашите интереси и таланти. Бакалаврите, които са завършили програмата по воден мениджмънт, са най-напред хора, които разрешават водните проблеми. Те могат да използват техните умения за да прилагат концепции, които водят до полезни решения за различен вид проблеми.

След първия семестър ще можете да си изберете една от три възможни специализации:

Местонахождение: Влисинген, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година (първия семестър) в индустрията

Основни предмети: Chemistry, Mathematics, Water Systems, Delta Management, Ecology и други

Възможни кариери: в национални правителства, в локални власти, във водни бордове, в общински власти, в организации, които се занимават с опазването на околната среда, в пречистващи фирми или фирми, които произвеждат питейна вода на позиции като координатор, инженер, инженер-консултант, политически съветник, мениджър на водните ресурси, проектен мениджър.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Подробна презентация на лектор от програмата може да гледате тук: 

Logo