Water Management/Aquatic Eco Technology

HZ University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Image result for water management hz

Water Management/Aquatic Eco Technology е професионална бакалавърска програма на английски в университета HZ University, която предлага обучение в сферата на управлението на водните ресурси.

Основните проблеми, които възникват в сферата на водните ресурси са замърсяването на водите, наводненията и ежегодното намаляване на водните ресурси на планетата. На национално и международно ниво липсват експерти, които могат да разрешават тези проблеми. Към 2020 година се очаква индустрията по делта технологии да има нужда от около 10 000 работници. За съжаление, също така се очаква, че ще има недостиг на специалисти, които да работят в сферата, който се оценява на 16%.

В световен мащаб програмите по управление на водните ресурси привличат все повече и повече внимание. Европейската Рамка за Водна Директива (European Water Framework Directive) е много важен двигател за промените върху управлението на водните ресурси на национално ниво. Тази директива е построена на принципа на трансграничното управление на речните басейни. Мениджърите на водни ресурси трябва да променят своите начини на работа за да се впишат в стандартите на тази директива и затова трябва да насочат своето внимание към важните компоненти на водните басейни като растителност, водорасли, макро флора и риби.Освен това, директивата очаква експертите да взимат активно участие в изграждането на обща визия и план за работа. Освен към промените в глобалния климат, вниманието в директивата трябва да е насочено също така към възможните рискове от наводнения, и от друга страна, възможният дефицит на вода.

Програмата по управление на водните ресурси изучава широк спектър от дисциплини като уникалното на програма е, че студентите се запознават еднакво добре и с морските води и със сладките води. Програмата е уникална също с това, че студентите се запознават и с екологията на водните басейни, и с техниките на водните басейни (хидравликата).

Бизнесът и индустрията имат много въпроси относно пречистването на отпадъчните води и рециркулацията на водните ресурси. Има повишено внимание към водната верига: събиране, доставка, използване, повторна употреба и освобождаване.

Заради смяната на климата, вали все повече и повече в някои региони и за да се разпредели това количество вода е необходимо да се смени изцяло водната система, което се реализира с помощта на пространствено планиране.

Бакалаврите, които са завършили програмата по воден мениджмънт, са най-напред хора, които разрешават водните проблеми. Те могат да използват техните умения за да прилагат концепции, които водят до полезни решения за различен вид проблеми.

With the Water Management study programme you will have enough time to choose a track that suits you best. All three study tracks train you for a specialisation in water management. In the first six months you are taught some basic subjects and you find out what the three tracks entail. After that you make a choice for one of the tracks and in the second semester you will gain a deeper insight in your chosen track.


Местонахождение: Влисинген, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година (първия семестър) в индустрията

Основни предмети: Chemistry, Mathematics, Water Systems, Delta Management, Ecology и други

Възможни кариери: в национални правителства, в локални власти, във водни бордове, в общински власти, в организации, които се занимават с опазването на околната среда, в пречистващи фирми или фирми, които произвеждат питейна вода на позиции като координатор, инженер, инженер-консултант, политически съветник, мениджър на водните ресурси, проектен мениджър.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Подробна презентация на лектор от програмата може да гледате тук: 

Logo