Global Project and Change Management

HZ University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Програмата по Global Project and Change Management стартира за първи път през септември 2021. След завършването й, ще бъдете експертен професионалист в областта на социалните иновации и ще можете да приложите най-съвременното познание в избраната от вас сфера. Ще имате възможност да се докоснете до основни теми в сферата на устойчивите цели за развитие на обединените нации (Sustainable Development Goals of the United Nations). Ще развиете професионална мрежа от връзки състояща се от специалисти в различни международни компании, правителствени и неправителствени организации. Ще имате възможност да работите в екип с хора от различни култури и професионални дисциплини. При успешно завършаване, вие ще сте квалифициран да започнете работа като Project and Change Manager.

Като студент по Global Project and Change Management, вие ще се научите да разрешавате проблеми, свързани с устойчивостта на развитие в редица дисциплини като икономика, технологии, природни науки, политика, право, международни връзки и публична администрация. Обучението в тази програма ще ви предостави възможността да работите за разрешаването на редица локални и глобални проблеми. Програмата е изцяло на английски език.

След като завършите програмата ще бъдете широко образован професионалист в областта на социалните иновации и ще можете да прилагате най-новите знания в избраната от вас област. Управлението на проекти не крие тайни и ще сте запознати с основните теми в рамките на Sustainable Development Goals на ООН. Ще сте изградили професионална мрежа, състояща се от специалисти в международни компании, правителствени органи и организации с нестопанска цел. Ще можете да си сътрудничите с хора от различни култури и професионални дисциплини. Ще станете гъвкав мениджър на проекти, които ще наложат промяна в обществото!

Местонахождение: Мидълбърг, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: 20 седмици / третата година (втория семестър)

Възможни кариери: проектен мениджър и мениджър на промяната във всички видове компании и организации. Например, може да работите в компания за дрехи, която иска да произвежда дрехи качествено, обществена компания, която иска да пренесе устойчивото предприемачество на друго ниво или строителна компания, която има за цел да строи зелени домове. Най-често ще работите за международни компании, банки, здравни организации, местни бизнеси или правителството. Много от завършилите тази специалност започват собствен бизнес.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo