International Business, campus Breda

Avans University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.08.2024

International Business е бакалавърска програма на английски в Avans University. Студентите, завършващи тази програма придобиват огромен спектър от знания в сферата на международния мениждмънт, маркетинга, търговията и финансите, а също така придобиват приложими професионални умения и качества като работа в международен екип, умения за планиране, лидерство и добра бизнес комуникация.
След завършването на програмата студентите получават диплома Bachelor of Business Administration (BBA).
Студентското общество в Avans е изцяло интернационално. Както студентите, така и преподаватели са и от Холандия и от чужбина, но подходът към всеки студент все пак е личен. Студентите ще работят в малки групи върху задания и ще имат собствен супервайзър.
Също така, програмата предлага изучаването на чужд език и един семестър в партньорски университет на Avans в чужбина. В допълнение на това, студентите могат да получат двойна диплома, като специализират своята диплома с една от следните програми фокусирана върху: International Entrepreneurship, International Business Operations и International Public Affairs & Stakeholder Management.

Местонахождение: Бреда, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: Трета година

Основни предмети: Finance, Marketing, Law, Economics, Management and Organization, Sales and Account Management и други

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo