Занина Илиева

Занина Илиева

Какво последва след завършването ти? Какви е сегашната ти дейност?

След като се дипломирах от HZ University, продължих образованието си в друг университет в Холандия, след което работих три години. Наскоро прецених че искам да продължа да уча и да се развивам и в момента следвам втора магистратура в Канада. Същевременно имам удоволствието и възможността да работя като преподавател-асистент и да преподавам и помагам на бакалавър студентите няколко часа седмично.

Какво те накара да избереш точно тази специалност?

Още като ученичка в гимназията знаех че искам да се занимавам с нещо свързано с химия, биология и физика. Но за съжаление, програмите които се предлагаха в други университети не ме грабваха. Ненадейно попаднах на панайр за обучение (study fair) където участваха и преподаватели от HZ.  Тогава за пръв път чух за програмата предлагана там, а именно Управление на водите (Water Management). Тогава осъзнах че искам да уча повече за водите и за устойчивостта на околната среда.

Какво мислиш за образованието е Зеландия, Нидерландия?

Студентските години бяха най-чудесните ми години, вярвам като на всеки студент.... Тогава за пръв път заживях сама, имах възможността да се сприятеля с хора от различни страни и да се наслаждавам на живота. Зееланд е перфектен като местоположение, близостта му до Белгия ми даде предимството да пътувам често до тази страна и околностите. Беше лесно и достъпно,  транспорта в Холандия е много добър.

Кое определяш като най-значително от цялото ти образование?

Това което най-много ми хареса е, че програмата ни беше доста интензивна и разнообразна – имахме класове, групови проекти, лабораторни изследвания, работа на терен (fieldwork) и практически стажове. Също така това ми даде възможност да се докосна и да работя по различни проекти като: пречистване на водата,  биоразнообразие, управление на крайбрежието, аквакултури и много други, което ми помогна да преценя коя област най-много ми допада и да се насоча към специализация точно там.

Разкажи ни за твоя обмен и стаж. Как преминаха тези семестри?

Стажът си направих в Австралия. Там работех в един изследователски център, където правихме изследвания на тема премахване на замърсители от питейните води. Бях много щастлива, че имах възможността да прекарам една година в чужбина и още повече да обогатя знанията, преживяванията и приятелите си. Там беше прекрасен момент да науча какво искам да работя или да правя след като завърша бакалавър.

Какъв съвет би дал на студенти, кандидатстващи в HZ?

Един съвет, който бих дала на тепъва започващите студенти е да разгледат внимателно всички програми, които се предлагат и какво се учи във всяка една. Но също така да проучат с какво биха могли да се занимават след дипломирането, защото бакалавъра е само първата стъпка от решение, което ще повлияе на останалата част от живота им. И трябва да се подготвите!

Какво е общото между специалността и климатичните промени? Какво е мнението ти относно събитието, организирано от UNIFY и HZ? Каква е неговата значимост?

Sustainability, или устойчивостта на околната среда зависи от много неща, които са враимосвързани. С изменението на климата, водния цикъл също се променя. Питейната вода също зависи от този цикъл, ако реките и езерата пресъхнат, хората ще останат без питейна вода. Тези промени не само влияят на достъпа ни до питейна вода, но също така трябва да бъдем предпазливи от наводнения и суши, тъй като това влияе и на селско стопанство и на достъпа ни до храна. Като Манаджър по Управление на Водите, аз учех за всичките тези взаимотношения и осъзнах колко е важна ролята ни в много взаимосвързани сектори. Сферата на Управление на Водите е безкрайна, интересна, пълна с предизвикателства и най-вече играе съществена роля за живота на тази планета. За мен точно това беше от решаващо значение да тръгна по този път на развитие.

Logo