Social and Behavioural Sciences (39 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Social and Behavioural Sciences предлага следните 39 магистратури:

Utrecht 2

1. Business Informatics

Магистърската програма Бизнес Информатика комбинира  теория, методи и техники от бизнеса с практики от информационната сфера и компютърните науки. Интердисциплинираният подход се занимава с ключовите проблеми, които се срещат от организациите и от бизнес мениджърите в целия свят. Тази програма има мултидисциплинарен подход и е ориентирана към нуждите на настоящите и бъдещите изследователи, консултанти, мениджъри и предпремачи в сферата на бизнес информатиката.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Clinical and Health Psychology

Каква роля играе физическото и психическото здраве на хората и какви социални фактори определят появата на здравни проблеми, свързани с начина на живот? Как може тези проблеми да бъдат ефективно изследвани и лекувани?

Клиничната и здравната психология винаги си взаимодействат заради контекста в който поведенческите и здравните проблеми се появяват. Примери са медицината, билогията, неврологията, фармакологията, икономиката, социалогията и социалната психология.

Някои от лекциите ще бъдат водени от гост лектори от различни дисциплини.  Вие също така често ще работите в мултидисциплинарен контекст по време на стажа си.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Clinical Child, Family and Education Studies

-Интересно ли Ви е как средата въздейства върху възпитанието и развитието на младите хора?

-Искате ли да допринесете за постигането на максимални резултати при отглеждането на деца и да допринесете за една по-добра среда за децата и младите хора?

Ако отговорите на тези въпроса са ДА, то тази програма е подходяща за вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември
Logo