Media, Arts, Culture and History (23 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Media, Arts, Culture and History предлага следните 23 магистратури:

Utrecht Uithof from CambridgeLaan 01

1. Ancient, Medieval and Renaissance Studies

Тази магистратура е гласувана като най-добра за сферата си в цяла Холандия от престижната класация на Keuzegids Master’s  Selection Guide 2015.

Този изследователски магистър се фокусира върху интердисциплинарното изучаване на материалните, социални и интелектуални развития в Европа ( и Средиземноморието) от Античността през Средновековието до Рененсанса. В рамките на този дълъг период, Вие може да се фокусирате върху академичните Ви интереси като изберете едно от следните направления:

-Ancient Studies

-Medieval Studies

-Medieval Celtic Studies

-Renaissance Studies

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Applied Ethics

Тази едногодишна програма, която се изучава на английски език привлича международни и холандски студенти с разнообразен опит от сферите на филосифия, медицина, право, икономика и много други, както и професионалисти адвокати, ветеринари, мениджмънт консултанти, журналисти и други. Тази уникална смесица от студенти дава широк спектър от културни гледни точки чрез които Вие може да погледнете на различни етични дилеми по нов начин. Магистратурата Ви предлага възможността за стаж в национална или международна организация и да участвате в избираеми дисциплини в чужбина.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Applied Musicology

Този едногодишен магистър се фокусира върху музикалната инфраструктура и предлага нужните специфични зания и умения, за да сте работите успешно в международната музикална сфера. Програмата е създадена чрез директен диалог с музикалните топ иституции ( занимаващи се с класическа и популярна музика) от Холандия и чужбина.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Art History of the Low Countries

Тази двугодишна програма програма се фокусира върху архитектурата и изкуството на „Ниските държави“ ( настояща Холандия и Белгия) в периода от късно Средновековие и до днешни дни. Вие ще изучавате холандско изкуство в международен контекст. Също така имате възможност да изучвате специфични предмети, които Ви интересуват най-много.  Близките връзки на университета с големи музеи и други култрни организации в Холандия и чужбина спомага за баланс между академичната и практическата насоченост на специалността.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5. Arts & Society

Тази магистратура е създадена, за да спомогне постоянното търсене на професионални кадри в сферата на изкуството, които притежават сериозни теоритични и и изследователски умения съчетани с практични умения и сериозни познания за настоящото състояние на сектора на местни и глобални нива. Като студент в тази програма Вие ще разглеждате например динамиките и дилемите, които съществуват в модерната култура и множеството алтернативни културни практики.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

6. Comparative Literary Studies

Тази магистратура е гласувана като най-добра за сферата си в цяла Холандия от престижната класация на Keuzegids Master’s  Selection Guide 2015.

Тази магистратура включва транс-националното изучаване на литература от теоритично информирана перспектива. Този магистър в Утрехт се различава със сравнителния си подход и с вниманието, което се обръща на връзките между литературата и другите културни форми.Поставя се фокус върху модерната литература, написана в западно-европейските страни, но също се изучава и литература в превод.

Този магистър ви предоставя отличен баланс между лингвистичното разнообразие и основните теоритични перспективи на същността на съвременната и стара литература. Като студент в тази програма Вие ще се научите да анализирате начините по които литературата си взаимодейства ( и оказва влияние) с културната и социална среда в днешната реалност на глобализация и нови медийни технологии.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

7. Conflict Studies and Human Rights

Високо уважаваната класация Keuzegids Master’s Selection Guide 2015 поставя магистърската програма на университет Утрехт Conflict Studies and Human Rights като най-добрата магистърска програма за сферата си в Холандия.

В тазгодишното проучване на Elsevier Best Studies Survey, студентите също са оценили тази програма като най-добрата.

Тази магистратура се фокусира както върху динамиката на насилствените конфликти, така и върху проблемите, създадени от намесата на международни и хуманитарни агенции като ОН, НАТО, ОН и други неправителствени организации.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

8. Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy

Този магистър, изучаван изцяло на английски език има академичен подход към модерното, артистично представление. Вие ще се запознаете с най-новата теория и също така активно ще практикувате танци и театър. Тази магистратура поставя фокус върху  драматургията, върху стажа по време на втория Ви семестър и върху многото възможности, които ще получите да се запознаете с практикуващи артисти и танцъори.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

9. Cultural History of Modern Europe

Тази програма се фокусира върху теорията на модерната, културна исотиря, върху глобалните перспективи на европейската цивилизация, върху глобалните политики на миграци и се стреми да развие академичните ви копетенции. Този магистър разглежда съвременните проблеми и ги дискутира.

Тази магистратура също така Ви дава възможността да учите в чужбина, като Ви помага да разширите кръгозора си и да придобиете ценен работен опит.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

10. Economic Policy

Тази едногодишна магистратура ще ви даде нужните умения, нагласа и мултидисциплинарни знания, , за да дадете информиран отговор на върпсоите, преди които е изправено днешното общество. Вие ще изучвате курсове, които комбинират икономическата теория със социално-икономическото законодателство. Ще бъдете в малки групи, където другите студенти ще са р различен академичен и културен произход.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

11. European Governance

Тази магистратура разглежда най-актуалните проблеми пред които е изправена Европа днес:

-Как може да регулираме кризата във финансовите пазари?

-Как може да преминем към една зелена икономика и към устойчива форма на енергия?

-Стават ли европейските държави по-еднакви и хомогенни заради ЕС?

-ЕС обединява ли Ни като равни или подкопава демокрацията?

Това е магистърска степен, която се предлага съвемстно от Masaryk University (Brno, Czech Republic), University of Konstanz (Germany) и Utrecht University (Utrecht, the Netherlands).  Като студент в тази програма ще имате възможността да живеете в два европейски града като това ще Ви позволи да изпитате европейското законодателство от две различни перспективи в контекста на личния Ви опит.

При завършването на тази магистратура получавате двойна магистърска степен, където е обуоначено, че е получена благодарение на съвместната работа на трите университета.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

12. Game and Media Technology

Геймингът и мултимедията вече са важна част от нашето общество. Те са в основата на една разрастваща се индустрия, чиито приходи надвишават тези на филмовата индустрия и са причина за много от големите постижения в сферата на компютърния софтуер и хардуер.

В изследователската програма гейминг и симулация, Вие ще дискутирате:

-Моделирането на виртуални светове

-Създаването на анимацията и поведението на герои

-Генерирането на ефективни сценарии

-Създаването на многосензорни интерфейси

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

13. Gender Studies

Как полът, расата, класата, сексуалността и възрастта допринасят за формирането на социална идентичност?  Каква роля играе проистичащата от тях разлика в силата в днешния глобализиран, подвластен на медиите свят? Какви мерки са взимани в миналото и какви мерки се взимат в настоящето, за да се предотврати дескриминацията? А как реагират академичните, културните, артистичните, журналистическите и законовите институции на тези социални предизвикателства?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

14. History

Високо уважаваната класация Keuzegids Master’s Selection Guide 2015 поставя магистърската програма на университет Утрехт History като най-добрата магистърска програма за сферата си в Холандия.

Тази магистратура Ви предлага обучение, базирано на изследователския подход. Утрехт ще Ви научи как да извършват излседвания и ще Ви предизвика да развиете ваши собствени идеи и мения. Исотирческата катедра предлага широк спектър от исторически познания в следните четири сфери:

- Политическа история

-Културна история

- История на международните конфликти и тяхното изучаване

Икономическа и социална история

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

15. History and Philosophy of Science

Тази магистратура Ви дава уникалната възможност да научите основите, практиките и културата на науката и народите от историческа и философска гледна точка. Тази двугодишна изследователска програма разглежда историческото развитие на научната мисъл и практика. Това се извършва посредством изследването на взаимодействието между науката и хуманитарните дисциплини със социалните, културни и институционни фактори.

Дисциплината покрива предмети като:

-History of Science or the Humanities

-Philosophy of Science or the Humanities

-Foundations of Physics

-Foundations of Mathematics and Logic

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

16. History of Politics and Society

За да разреши днешните проблеми, тази магистратура ги разглежда от историческа гледна точка.

Понякога замисляли ли сте се защо някои общества успяват да постигнат богатство, сигурност, правосъдие, свобода и щастие, а някои не? Каква е ролята на жителството, демокрацията и органзацията на пазарa? Защо избягването на отрицателните ефекти като социално разделение и природни щети се смята за изключително трудно?

 • Местоположение- Утрехт 
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

17. International Relations in Historic Perspective

Високо уважаваната класация Keuzegids Master’s Selection Guide 2015 поставя магистърската програма на университет Утрехт International Relations in Historic Perspective като най-добрата магистърска програма за сферата си в Холандия.

В тазгодишната класация Elsevier’s Best Studies Survey, студентите също класират International Relations като най-добрата програма

Международната политическа сцена прилича на игра на шах между многожество играчи. По време на обучението си, Вие ще придобиете по-големи знания за тези „играчи“ и ще бъдете готови за едно бъдещо като участник в тези международни политики.

 •  Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

18. Media, Art & Performance Studies

По време на този магистър, Вие ще се научите да отговаряте на въпроси като:

-Как се е развила медията от появата на киното до днешни дни?

-Как се е променило определението „наживо“ в днешния медиен свят?

-Как модерните технологии помагат за създаването на нови начини за самостоятелни артистични изяви?

-Какво е влиянието на медията върху начина по който курираме и образоваме в музеите, архивите и другите културни институции?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

19. Musicology

Тази магистратура ще Ви даде академични познания за теоритичните и артистични принципи, които са в основата на музиката от миналото и настоящето във всички култури по света. Също така ще се запознаете с контекстуалните  обстоятелства, които влият върху създаването, разпределението и получаването на музика.  Този магистър цели да е иновативен, но и да запази връзките си с традиционната форма на специалноста, която е установена през изминалите 85 години.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

20. New Media & Digital Culture

По време на тази едногодишна магистратура в Утрехт, Вие ще се запознаете  с многото аспекти, които оформят живота в днешния медиен свят.  С помощта на международния екип от преподаватели, Вие ще извършвате различни проекти и ще се научите да мислите  критично за това как днешната култура се оформя от игрите, социалните медии, интернет активизма, приложенията, мобилните устройства и тн. Вие също така ще трябва да изкарате стаж, за да приложите теоритичните си знания на практика.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

21. Philosophy

Тази магистратура е едно предизвикателство по време на което ще извършвате много проучвания, които ще Ви подготвят да участвате в дебатите на международната философска общност и да допринесете за сферата.

Философията е една селектирана, двугодишна програма, която се изучава на английски език. По време на обучението си ще развиете изследователствателсктие си умения, които са ключови за тази сфера.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

22. Religious Studies

Интересува ли Ви изпълнения с живот свят на религиите? Искате ли да научите как свещени текстове като Бибилията и Корана са съставени и интерпретирани през вековете? Искате ли разберете защо религиозните символи, сгради, дрехи и всекидневни обичаи често предизвикват ожесточени дебати или дори насилствени конфликти?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

23. Research in Public Administration and Organisational Science

Тази двугодишна магистратура се фокусира върху ключови проблеми от сферите на Публичната Админстрация и Организационната Теория. Research in Public Administration and Organisational Science предлага задълбочено изследване на социалните проблеми и критичните предизвикателства пред които са изправени много организации като правителствени агенции, неправителствени организации и обществени групи. Вие ще изследвате тези предизвикателства и ще анализирате как се справят с тях обществените организации и ще си оформите мнение какво се изисква, за да работят дадени закони. 

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo