International and European Law

University of Groningen

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Програмата по международно и европейско право в университета в Грьонинген е специално разработена за студенти, които желаят да започнат професионалната си кариера в международна правна среда; тя дава на студентите академична подготовка по право, приемайки не само националната правна система като отправна точка, но и общото разбиране за закона и неговото функциониране.

Основният акцент в програмата е върху преподаването на международно публично право и право на Европейския съюз. Преподавателите имат за цел да запознаят студентите със същината и функционирането на международното и европейското право в контекста на неговото развитие, както и на неговото прилагане в международна, публична, частна, икономическа или политическа среда. Общите принципи на всички области на правото ще бъдат обсъдени в предмети като административно право, наказателно право, частно и конституционно право.

Местонахождение: Грьонинген, Холандия

Продължителност: 3 години

Обмен: по време на третата година

Основни предмети: Law, History, Markets and Regulation, Dispute Resolution, 

Възможна кариера: Кариера като държавни служители за национални министерства, Кариера в международния търговски сектор, международната политика и дипломацията, академичното преподаване и научните изследвания, народни или неправителствени организации

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo