Master Programmes

University of Amsterdam

Свържи се с нас

Master`s programmes на английски език в University of Amsterdam са изключително разнообразни и могат да бъдат във следните сфери на обучение.

  • Еconomics and Business 
  • Humanities
  • Medicine
  • Social and Behavioural Sciences
  • Science
  • Law
  • Interdisciplinary

Местоположение: Амстердам, Нидерландия

Продължителност: зависи от магистърската степен 1, 1,5 или 2 години

 

Повече информация и условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo