Marketing Analytics

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2023

Marketing Analytics е магистърска програма на английски език в Tilburg University.

Тази магистърска програма в сферата на изследванията в маркетинга ти дава необходимата експертиза, нужна за постигането на кариера като висококвалифициран маркетинг анализатор, където от теб ще се изисква да предоставяш сложна маркетингова информация, която лежи зад всяко потребителско решение. В тази програма ти ще придобиеш умението да използваш високометодологични начини за изследване, анализиране и разпространяване на количествена информация по систематичен и обективен начин за подобряването на решенията на потребителите. Ти трябва да умееш да мислиш аналитично, използвайки статистически инструменти и да имаш силен интерес от това, на какво се дължат маркетинговите резултати.

 

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Strategic Track, Quantitative Track

Основни предмети: Research in Marketing, Brand Management, Marketing Channel Management, Marketing Communication

Възможни кариери: в маркетингови изследователски агенции, мениджърски консултантски фирми, изследователски отдели на големи фирми

 

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo