Economics

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Economics е тригодишна бакалавърска програма на английски език в Tilburg University.


Програмата на Tilburg University по икономика е наела като преподаватели едни от най-уважаваните икономисти в Европа, които са там, за да споделят своята експертиза с теб.


Този тригодишен курс ще ти осигури добра база в предмети като микроикономика, макроикономика, иконометрия, както и по-специфични знания в сфери като финансова икономика, международна икономика, икономика на публичния сектор и икономика на развитието.


Основния фокус в програмата разбира се е върху икономиката, но студентите също така ще имат два курса по бизнес икономика и два по философия, както и няколко избирателни по време на последния семестър от програмата. Математиката е използвана в курса като инструмент за разбиране на икономическите модели и концепции. Тази смес от курсове е създадена с цел студентите, завършващи програмата да се превърнат в много добре подготвени икономисти.


Tilburg University има дългогодишна репутация в икономическото образование и изследвания. Това рефлектира върху структурата на програмата, съдържанието, методите на преподаване и кадрите, подбирани за преподаватели, които могат да ви вдъхновят по време на лекциите.

 

Награди: най-добра програма за 2015 според холандското проучване Keuzegids

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Microeconomics, Macroeconomics, Mathematics

Възможни кариери: в публичния, частния сектор, в неправителствени организации и изследователски институти

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo