European Law and Global Risk (LLM)

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2023

European Law and Global Risk (LLM) е магистърска програма на английски език в Tilburg University.

Международното и европейско право оказват нарастващо влияние върху съдържанието на националните правни системи, затова експертизата в тази сфера е много търсена както от частните, така и от публичните организации.

Тази магистратура по международно и европейско право се занимава с взаимодействието на националното, международното и европейското право и се фокусира върху разновидните начини, по които правото, поднасяйки се от различните организации влияе на развитието в различните райони на една държава.

Обучението в тази програма е често на групи и е интерактивно, с внимание към професионалното развитие на всеки студент.Широко и задълбочено покритие на материала се предоставя, подчертано от централното местоположение на университета между двата основни правни и политическа центъра на Европа: Хага и Брюксел.

 

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Възможни кариери: постове в национални и международни публични администрации, национални и международни неправителствени организации (НПО), в дипломатичния блок, европейски и международен съд, международни фирми, адвокатски кантори

 

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo