Political Science

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

StudyQA — Master: Political Science — Radboud University

Магистърската програма Political Sciences в Radboud University предлага уникална възможност за високо мотивирани студенти за кариера на водещи позиции в държавния и частния сектор.

Магистърската програма предлага 7 специализации:

- International Relations: Ще научите как да разследвате глобални кооперaции и конфликти от различни гледни точки; ще анализирате основните играчи, които оформят глобалната политика, правителства, международни организации, медиите, бизнеса и неправителствени организации.

- Political Theory: Ще изучавате различните аспекти на взаимоотношенията между политическата власт и морала. Основният въпрос тук е дали политическите принципи, институции и практики могат да бъдат основателни. Какво може да ни накара да извършим определено нещо? А какво всъщност е необходимо да направим?

- Comparative Politics: Ще се съсредоточите пред политическите предизвикателства на съвременните (не) демокрации в глобализиращия се свят, като нарастващото неравенство, новите изисквания към представителните институции и натиска създаден от миграцията и демографските промени.

- Conflict, Power and Politics: Тази специализация преплита в себе си теми от сферите на international relations, comparative politics, conflict studies and international ethics. Имате ли остър аналитичен ум? Склонни ли сте да се впуснете в дълбок анализ свързан с Конфликта на 21 Век? Защо военният конфликт е толкова широка разпостранен? Как може да обясним произхода и интензивността на ненасилствените конфликти? Какви са условията за един устойчив мир?

- Gender Equality, Diversity and Inclusion in Politics: Равенство между половете, разнообразие и инклузивност са горещи теми в съвременната политика, организации и общество. Управлението на разнообразната работна сила е ключово умение, което ще придобиете, както за частните, така и за публичните организации.

- International Political Economy: С тази специализация ще придобиете знания за икономическите и политическите измерения на глобалните проблеми и необходимите качества за да разработвате ефективни решения за политически проблеми, но и да мислите за възможностите, които ще се случат, както и за такива, които няма да проработят и няма да бъдат ефектнивни в различни видове политически системи.

- European Union Politics and Governance: В тази мултидисциплинарна специализация ще опознаете най-съвременните научни прозрения, концепции и дебати в сферата на Европейската политика и управление. Открийте как политическите и социални процеси влияят върху сформирането и функцията на Европейското управление, законодателство и имплементация, както и проблемите свързани с легитимността и способността за разрешаване на редица проблеми.

Специализации: International Relations; Political Theory; Comparative Politics; Conflict, Power and Politics; Gender Equality, Diversity and Inclusion in Politics; International Political Economy; European Union Politics and Governance.

Защо да изберете магистърската програма Political Science?

- Програмата е обявена за номер едно от най-влиятелните Холaндски образователни организации за рейтинг. Ключът към този успех е фокусът Radboud към работата в малки групи, интерактивните упражнения и нашите добри специалисти.
- Radboud University предлага международна среда- студенти от цял свят, а също и гостуващи преподаватели от чужбина;
- Членовете на персонала са активно ангажирани в предоставянето на консултации на правителства, обществени и политически организации.

Местонахождение: Наймейхън, Холандия

Продължителност: 1 година

Начален месец: Септември

Възможни кариери: Програмата осигурява нужните качества за кариера в правителството или в политически организации, неправителствени организации, международни организации.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo