Mathematics

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Магистърската програма Mathematics в Radboud University Ви предлага задълбочено теоретично обучение, като същевременно се поддържа ясна перспектива за конкретни приложения. Широкият обхват, който варира от медицинските статистики до математическите основи на компютърните науки, физика и математика, дори и на самата математика, отразява разнообразието на научни изследвания в Института по математика, Астрофизика и физиката на елементарните частици (Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics, (IMAPР). Институтът поддържа тесни връзки с Institute for Computing and Information Sciences (ICIS)

Можете да изберете да специализирате в една от 6-те Masters's tracks in Mathematics:

- Pure Mathemathics: Специализацията е насочена към студенти с интерес към чистата математика и нейните допълнения. Тя се фокусира върху конкретни изследователски развития. Предоставя на студентите богата гама от техники и концепции, които играят основна роля в модерната математика. В допълнение, специализацията, осигурява теоретични основи, предлага отлични възможности за бъдеща специализация фокусирайки се към допълненията на чистата математика или взаимодействията й с други полета на дейсност.
Програмата предлага курсове по Алгебра, Топология, Геометрия, Логика, Числова теория и Изчисления.
Всеки студент завършва програмата, избирайки специална тема, по която пише своята Магистърска теза.

- Applied mathemathics: Стохастиката е много широко поле с много допълнения, както в науката, така и в бизнеса. Най-важният избор, който студента трябва да направи е: направлението, в което ще пише своята Магистърска теза. Екипът от водещи преподаватели се състои от млади изследователи по стохастика, които имат много опит в напътствието на магистрантите, както в теоретичните предмети, така и в асимптотичнита статистика или взаимодействащи частични системи, а също и по приложни дисциплини, където студeнтите ще работят във фирма или държавна организация по даден практически проблем.

- Mathematical Physics: Когато решите да учите Mathematical Physics в Radboud University, вашият „дом", като студент избрал, Mathematical Physics ще бъде сградата: „Huygens" във факултета по Науки. Тази сграда е кръстена на Christiaan Huygens (1629-1695), който е бил първият математик и физик в историята. Неговата страст да била да комбинира най-доброто по математика и физика на своето време, за да се съберат двете дисциплини за вбъдеще, чрез взаимно обогатяване. Хюйгенс е подготвил сцената за Исак Нютон (1642-1727), който е най-великият учен на всички времена. Подобно на Хюйгенс, Нютон е предимно математически физик, движен от една и съща страст.

- Mathematics of Computer Science: В тази магистърска специализация, математици, работещи в области, отнасящи се до (теоретично) компютърни науки( като алгебра и логика, и теоретични компютърни специалисти),а същои в области като формални методи и теоремата на доказване, са обединили усилията си, за да изградят практика в математическите основи на комппютърните науки (Computer Science). Програмата е уникална в Холандия.

Акцентът на магистърска програма е комбинацията от истинска, теоретична и актуална фондация в съответните математически дисциплини. Те са обединени с актуално обучение по ключови аспекти на теоретичната информатика. Поради тази причина, курсовете по математика, в тази програма, се концентрират върху Алгебра, Обща Топология, Логика, Теория на числата и Комбинаторика. Курсовете по компютърни науки се съсредоточават върху формални методи; тип-теория; категория-теория, коалгебра и доказване на теореми.

- Mathemathics and Data Science: математика, физика и компютърни науки

- Gravity+: математика, физика и астрономия 

Ако не желаете да специализирате в тези сфери, можете да комбинирате математиката с една от двете обществени специализации:

- Science in Society

- Science, Management and Innovation

 

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Специализации: Algebra and Topology, Applied Stochastics, Mathematical Physics, Mathematical Foundations of Computer Science, Science in Society, Science, Management, Innovation

Възможни кариери: IT специалист, IT мениджър;

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo