Human Geography

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Master's program in Human Geography

Human Geography е едногодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Human Geography е научна сфера, която се фокусира върху изучаването на пространственото поведение на хора, фирми и организации. Или по-просто казано, това е едно изследване, което посочва връзката между човешките дейности и тяхната околна среда. Тъй като това е интегративна дисциплина, Human Geography служи като отлична платформа за интегриране на знания от различни сходни дисциплини като социология, антропология, психология, международни отношения, икономика и бизнес администрация.

Програмата предлага пет специализации и възможност да развиете своя собствена специализация: Conflicts, Territories and Identities, Economic Geography, Europe: Borders, Identities and Governance, Globalisation, Migration and Development, Urban and Cultural Geography, New Economics Geographies, Ecologies and Business Innovation, Free specialization (комбинация от курсове по ваш избор, която подлежи на одобрение от страна на изпитната комисия)

- Conflicts, Territories and Identities е съвместен проект на центъра International Conflict Analysis & Management (CICAM) и катедрата на Human Geography в Radboud University Nijmegen. Избирайки тази специализация вие ще се занимавате с (между) национални конфликти, войни и физически и психически граници, които идват заедно с тях. В тази специализация ще бъдат засегнати империализъма, геополитика, разпадащите се държави, религиите, (националната) идентичност, дискриминацията, ресурсите и границите. Вие ще се запознаете с политическото и социалното конструиране на конфликти, територии и идентичност, както и с теорията и практиката на (inter)national conflict management.

- Cultural Geography and Tourism е специализация, в която ще научите как да разбирате и тълкувате съвременни теории и практики за свободното време и туризма и тяхното влияние върху социалната и физическа среда.

- Специализацията Europe: Borders, Identities and Governance се занимава с изследванетo на съвременната трансформация на европейското управление, независимост, територия и идентичност.

- Globalisation, Migration and Development е специализация, която се фокусира върху различните измерения и аспекти на глобализацията, по-специално, нейнта роля в социално-икономическото и пространствено развитие на различни части на света, Глобалния Юг в частност.

- Urban and Cultural Geography е специализация, която ще ви покаже как хората, компаниите и организациите влиаят върху физическия облик на едни град, как те разбират и представляват неговата идентичност, как го създават и изграждат.

 - New Economics Geographies, Ecologies and Business Innovation - проучете ролята на регионите като места за икономически дейности. Съсредоточете се върху значението на местната и глобалната култура и правенето на политики на различни пространствени нива.

Местонахождение: Наймейхън, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Conflicts, Territories and Identities; Cultural Geography and Tourism; Europe: Governance, Borders and Identities; Globalisation, Migration and Development; Urban and Cultural Geography; New Economics Geographies, Ecologies and Business Innovation.

Възможни кариери: в (международни) изследователски институти, международни компании, или консултантски фирми.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo