Computing Science

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2023

Why study Computing Science at Radboud University? - YouTube

Computing Science е двyгодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Компютрите засягат почти всеки аспект от нашето ежедневие, като огромната и все още бързо нарастващата сила на информационните технологии се е превърнала в движеща сила на нашето модерно общество: не само технологично и икономически, но също така и научно, взимайки предвид това как всички учени се възползват от силата на софтуера в обработката на големи количества данни. Това също повдига важни въпроси. Как можем да се възползваме максимално от възможностите? Как можем да ръководим и контролираме комплексността на съвременния софтуер? Как можем ефективно да използваме все по-големи обеми данни?

Ако искаш да откриеш отговорите на тези въпроси, Computing Science е твоята програма.

Програмата предлага 6 специализации:

Cyber Security (предлагана съвместно с Университета в Твенте и Техническия университет в Айндховен, в института Kerkhoffs). Тази специализация обхваща широк кръг от теми, които са важни за компютърна сигурност; теми в областта на компютърните науки (софтуер, компютърни мрежи и хардуер, ESP. Смарт-карти и RFID), математически теми (криптография и сигурност на протоколите), както и организационни и управленски теми, правни аспекти и социални въпроси (по-специално неприкосновеността на личния живот).

Data Science: развива принципни, теоретично издържани подходи за анализиране на сложни данни. Изследванията се ръководят от проблемите на реалния свят, често взети от биомедицински казуси.

Software Science: Животът ни се управлява от софтуер: той е в медицината, социалния ни живот, финансовите пазари, производството на хранителни стоки, както и в транспорта. Производството на софтуер не е само технологично, но и дълбоко научно.

Специализацията 'Software Science' ти дава възможност да избереш дали искаш да следваш само нея и двете години или да я комбинираш с една от следните специализации:

Science in Society: Науката и технологиите влияят фундаментално на обществото. Обратното също е вярно: обществото формира начините, по които се развиват науката и технологиите. В тази специализация вие ще станете строител на мост между науката и обществото.

Science, Management and Innovation: В тази специализация ще придобиете опит в обществените предизвикателства, ще работите по Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и ще научите способността да говорите на езика на политиката и бизнеса.

Mathematical Foundations of Computer Science: в тази магистърска специализация, математици, които работят в области, отнасящи се до (теоретичните) компютърни науки, като алгебра и логика, и теоретични компютърни специалисти, работещи в области като формални методи и теореми на доказване, обединяват усилията си, за да изградят практика в математическите основи на Копютърните науки.

Всички специализации са тясно свързани с научни изследвания, извършвани в института Computing and Information Science (ICIS) на Университета Radboud, който е обявен за номер едно институт по компютърни науки в Холандия от международна комисия за оценка на качеството на изследвания в сферата на компютърните науки.

Местоположение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Cyber Security, Data Science, Software Science, Mathematical Foundations of Computer Science, Science in Society, Science, Management and Innovation

Основни предмети: Advanced Programming, Compiler Construction, Statistical Machine Learning,Complexity Theory, Coalgebra

Възможни кариери: консултант по сигурността, ИТ специалисти или мениджъри в частния сектор или в държавната администрация и други.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo