Molecular Life Sciences

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2024

Molecular Life Sciences

Тази бакалавърска програма в Radboud University действа като интерфейс на дисциплините химия, биология и медицина, като математиката и физиката са допълнителните предмети. В основата на програмата по Molecular Life Sciences в задълбоченото познание на молекулярните процеси в здравите хора, за да може да се борим с различните болести и да лекуваме хората. Като учен, занимаващ се в сферата на Molecular Life Sciences, вие може да сте част от най-новите иновации в сферата на здравеопазването, като например терапия със стволови клетки, персонифицирани лекарства и самолекуващи се материали.

Тъй като Molecular Life Sciences обхваща многожество други дисциплини като медицина, математика и физика, вие ще сте добре запознати с широк спектър от дисциплини. Ще се научите да идентифицирате връзки, които от своя страна ше ви дадат необходимата перспектива, за да развивате иновативни решения от които обществото и особено здравеопазването има нужда.

Това е вълнуваща сфера, където постоянно има нови открития. Например учените в Radboud разработват самолекуващи се материали, които постоянно се адаптират към средата си, подобно на случващото се в човешкото тяло. Като студент в тази програма вие бихте могли да допринасяте за по-добрите практики в здравеопазването.

Местонахождение: Наймейхън, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: биоинформатика, токсикология, имунология, билогия на животинските клетки, биохимия, молекулярна билогия, органична химия, невробиология, нано-био технологии, молекулярната база на болестите и функционалната генетика.

Възможни кариери: Учен в сферата на молекулярната билология: Изследовател в болници и университети; Проектов/главен мениджър, Съветник, Консултант, Лектор, тн.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo