Hotel Management

Breda University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

hotel           

 

Hotel Management е професионална бакалавърска програма на английски в Breda University, която подготвя своите студенти за кариера в сферата на хотелиерството. Уникалните качества на програмата са практическо насоченото обучение чрез близко сътрудничество с хотелиерската и курортната индустрия, възможността всеки студент да получи работа в известната верига хотели Hilton (около 99% имат възможност за работа там след завършване) навсякъде по света. Студентите ще бъдат обучавани как да създадат своя опит в обслужването, подготовка, мениджмънт и подобрение на бизнеса и организационния процес на тяхната собствена компания, а също така и умението за иницииране на планирана промяна.
В сърцето на програмата е Sibelicious - вътрешната компания на BREDA за подготовка на кадри. В реални условия, на студентите изучаващи хотелиерски мениджмънт се предоставя възможност да се запознаят отблизо с работата в тази сфера. Всички студенти организират, обслужват, и менажират за истински клиенти, които посещават ресторанта ежедневно за обяд, вечеря, среща или конгрес.

Именно заради спецификата на програмата- компанията Sibelicious, която предоставя възможността на студентите за практика в сферата, съществуват следните допълнителни доплащания, разпределени по време на четирите години от обучението (Можете да ги видите по-долу).

Награди: Програмата International Hotel Management е наградена от холандското правителство за отлично взаимодействие и сътрудничество с индустрията, а също така е получила международна акредитация от Световната Организация по Туризъм на Обединените Нации.
NVAO (Акредитационната организация на Холандия и Белгия) е наградила също така програмата за отличителната си черта „Интернационализация".
Холандското издание "Elsevier" и класацията Nationale Studentenenquкte 2017 (изследване на мненията на студенти) са дали първо място на програмата по хотелиерство в BREDA, а Keuzegids HBO Voltijd 2018 (класация за сравнение на образователните институции в Холандия) е класирала този бакалавър за номер едно в категория си.

Местонахождение: Бреда, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година в хотел, който се намира в чужбина (около 6 месеца)

Основни предмети: Business Plan, Supply, Demand, Imagineering, Event Management, Customer Relationship Management, Human Resources Management . Освен подготовка по тези основни предмети, всички студенти в програмата ще имат шанс да получат и подготовка по един от следните езици - френски, немски, испански и холандски. 

Възможни кариери: в хотели, ресторанти, курортни селища, в консултански агенции, във фирми за организиране на мероприятия

Допълнителни доплащания:
- Фирмени посещения и екскурзии:
  Първата година: € 400
  Втората година: € 375
  Третата година: € 350

- Условия на компанията за обучение (Sibelicious); хранителни компоненти и напитки от учебната програма, включително използване на ресторантьорски и кухненски прибори, и облекло: € 175

- Посреднически услуги за стажът през втората година: € 275

Условия за кандидатстване: Поради това, че програмата е част от децентрализирана система за кандидатстване, има специфични изисквания. Може да се свържете с нашите консултанти ТУК

Logo