Master Leadership in Supply Chain Management

Breda University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Бъдещите лидери на веригата за доставки имат специализирани познания за цялата верига на доставки и разбиране за най-новите разработки. Те имат подходящи аналитични умения в областта на науката за данни, изследователски умения и бизнес разузнаване, както и правилните социални умения в областите на лидерство, сътрудничество и промяна. Това е ядрото на тази магистърска програма по логистика и управление на веригата на доставки, която е разработена в тясно сътрудничество с партньорите в индустрията.

Първият семестър започва с пет курса по лидерство, методи на изследване, бизнес разузнаване, стратегия за веригата на доставки и промени и иновации. През първия семестър ще имате майсторски класове. В края на семестъра ще вземете изпити и ще предадете задачи за тези курсове. Освен това ще изпратите за одобрение тема на дипломна работа и стаж за дипломиране.

Местонахождение: Бреда, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Leadership, Research Methods, Business Intelligence, Supply Chain Strategy, and Change & Innovation и други

Условия за кандидатстване: Можеш да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo